“อนุทิน” เปิดอาคาร รพ.จักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศ ที่ประชาชนร่วมกันจัดสร้าง

รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ประธานเปิดอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศที่ประชาชนร่วมกันสร้าง รองรับผู้ป่วยกว่า 600 รายต่อวัน

วันนี้ (13 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว “Chance for sight ร่วมสร้างโอกาสในการมองเห็น” อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 3 นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล อดีต ส.ว. สมุทรสาคร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด

นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศ ที่ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นในปี 58 จากเงินบริจาคของประชาชนและการระดมทุนทอดผ้าป่ามหากุศล โดยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 62 โดยเป็นอาคาร 9 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่า 600 รายต่อวัน

เฟส 1 เปิด ให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 64 ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตา พร้อมเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคทางจักษุและการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยนอกจักษุและคลินิกพิเศษจักษุ ตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ อาทิ สาขาเฉพาะทางด้านกระจกตา จอประสาทตา และต้อหิน ด้านจักษุ เสริมสร้างและตบแต่ง ด้านประสาทจักษุ ด้านม่านตาอักเสบ ด้านกล้ามเนื้อตาและตาเขเด็ก รวมถึงห้องอุปกรณ์ พิเศษ ห้องเลเซอร์ และห้องหัตถการต่าง ๆ พร้อมเตรียมดำเนินการก่อสร้างเฟส 2 ให้เป็น “ศูนย์ผ่าตัดตา” ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดตาเพียง 2 ห้องและจักษุแพทย์ 14 คน ขณะที่จำนวนผู้รอการผ่าตัดมีกว่า 5,000 รายต่อปี หากมีศูนย์ผ่าตัดตาและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยครบถ้วน จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากถึง 1.6 หมื่นรายต่อปี

ทางด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวชื่นชมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่มุ่งมั่นพัฒนางานด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะความชำนาญและเชี่ยวชาญทางจักษุ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชน การช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีโอกาสมองเห็นและป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียการมองเห็น เป็นสิ่งสำคัญและช่วยสร้างชีวิตใหม่ที่ดี และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่สนับสนุนการสร้างอาคารแห่งนี้ในรูปแบบต่างๆ น้ำใจของทุกท่านจะเป็นพลังการให้ที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมสร้างโอกาสในการมองเห็น (Chance for Sight) โดยบริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ได้ที่บัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว (ประเภทออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 745-0-33317-1 (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-419517

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *