พาณิชย์สมุทรสาคร เปิด 10 จุด ขายเนื้อหมูกิโลละ 150 บาท ระหว่าง 17-31 ม.ค. 65

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง กก. ละ 150 บาท ตามโครงการ “หมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 3)” เปิดจำหน่าย 10 จุดทั้ง 3 อำเภอ ระหว่าง 17-31 ม.ค. 65

วันนี้ (17 ม.ค.) เวลา 10.00 น. น.ส.สุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 150 บาท ตามโครงการ “หมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 3)” ระหว่างวันที่ 17-31 ม.ค. 65 ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการขายเนื้อหมูจำนวนจำกัดในแต่ละวัน ประชาชนสามารถซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กิโลกรัม ภายในร้านมีป้ายแสดงเข้าร่วมโครงการฯ และแสดงราคาสินค้าชัดเจน นอกจากนี้ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการให้ผู้ซื้อลงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และปริมาณเนื้อหมูที่ซื้อลงในสมุด เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ บางร้านค้ามีการให้ผู้ซื้อสแกนจ่ายเงินผ่าน QR Code ด้วย

ทั้งนี้ ร้านขายเนื้อหมูที่เข้าร่วมโครงการ “หมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 3)” ใน จ.สมุทรสาคร มีจำนวน 10 ร้านค้า ทั้ง 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 4 ร้านค้า ได้แก่ ร้านเจ๊เพียร (ป้าหมู) ตลาดปั๊มเอสโซ่ท่าจีน, ร้านอินเทคค์ มาร์ท สาขามหาชัย, ร้านอินเทคค์ มาร์ท สาขาพันท้ายนรสิงห์, ร้านหมูโสรญา (เจ๊อ้อ) บางโทรัด อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 5 ร้านค้า ได้แก่ ร้านหมูปูอ้วน, ร้านเจ๊รัตน์, ร้านเจ๊ตา-เฮียเล็ก, ร้านเจ๊เปิ้ล-เฮียตี๋, ร้านเจ๊หมวย-เฮียจี๊ด อำเภอบ้านแพ้ว ณ ร้านราตรี หมูสด ต.หลักสาม ซึ่งแต่ละร้านมีปริมาณสินค้าจำนวนจำกัดต่อวัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-413566

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *