สมุทรสาคร เปิดโครงการ “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” ร่วมออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดฯ

วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประธานเปิดโครงการ “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” ติวเข้มเครือข่ายวัฒนธรรมฯ ร่วมออกแบบลายผ้าของจังหวัดฯ พัฒนาองค์ความรู้ สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อก่อให้เกิดรายได้

วันนี้ (21 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก หมู่ 4 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดพิธีโครงการ “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” การอบรมพัฒนาเทคนิคการทำลายผ้าสาครให้กับผู้ประกอบการกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย และสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำลายผ้ามาต่อยอดและนำมาออกแบบเป็นลายผ้าของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี อ.เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ผู้เชี่ยวชาญลายไทยและการออกแบบลายผ้า และ อ.โกสินทร์ สุดดี ศิลปินอิสระ พร้อมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการ

โดยวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวถึงหนึ่งในนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการผลักดันส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F ได้แก่ อาหาร (Food), ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film), การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion), ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) และเทศกาลประเพณีไทย (Festival) เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BGC ของทางรัฐบาล นอกจากนี้ นโยบายในระดับจังหวัดฯ ก็ได้มีการออกแบบผ้าลายเอกลักษณ์จังหวัดสมุทรสาคร เช่น ผ้าลายปลาทู มาแล้ว ดังนั้นโครงการ “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวัฒนธรรมตามนโยบายดังกล่าว

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” เพื่อให้จังหวัดสมุทรสาคร มีลายผ้าประจำจังหวัดฯ รวมถึงเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาองค์ความรู้ และนำสิ่งที่ได้จากกิจกรรม ไปสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้นและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน เกิดความสามัคคี และนำไปต่อยอดสร้างอาชีพให้ชุมชน และเยาวชนในสมุทรสาคร และเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการ ได้แก่ การอบรมพัฒนาเทคนิคการทำผ้าลายสาคร ระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย. 65 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก และการแสดงผลงานและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. 65 ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย ในลำดับต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *