“ไทยแลนด์ริเวียร่า” ประชุมครั้งที่ 4 นำเสนอแนวเส้นทาง ช่วงก่อสร้างเพิ่มเติม-สะพานข้ามท่าจีนแห่งใหม่

กรมทางหลวงชนบท และบริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 4 โครงการ “ไทยแลนด์ริเวียร่า” เชื่อมสามสมุทร นำเสนอแนวเส้นทางก่อสร้างเพิ่มเติม ช่วง ต.บางกระเจ้า-นาโคก และสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแห่งใหม่

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 มิ.ย. 65 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายไชยา กังรวมบุตร นายก อบต.บ้านบ่อ และนางศิริลักษณ์ พันธุ์บ้านแหลม นายก อบต.บางกระเจ้า เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้แทนกรมทางหลวงชนบท และผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา นำเสนอข้อมูลของโครงการ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการดังกล่าว

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลการศึกษาด้านต่าง ๆ ของโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะของโครงการ ซึ่งพื้นที่ศึกษาโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อสร้างเพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกระเจ้า บ้านบ่อ บางโทรัด กาหลง และนาโคก เป็นการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงชนบท สค.2020 และถนนเลียบคลองเมนต์ ระยะทางประมาณ 12.5 กม. ก่อสร้างถนนขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้างช่องละ 3.50 ม. ไหล่ทางกว้างฝั่งละ 2.50 ม. ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

และ ช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหน้าแพรก และท่าจีน จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร (กม.33+862) ถึงถนนเส้นกระซ้าขาว (กม.37+917) ขนาด 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องทางละ 3.25 ม. ไหล่ทาง 0.25 ม. พร้อมทางคู่ขนานด้านละ 3.50 ม. ไหล่ทาง 2.00 ม. ซึ่งรูปแบบสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแห่งใหม่ สะพานหลักมีรูปแบบสะพานเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง (Balanced Cantilever Bridge) โดยมีช่วงกว้างของตอม่อสะพานอยู่ที่ 180 ม. จำนวน 3 ช่วง และมีช่วงสะพานด้านข้าง (Side Span) กว้าง 120 ม. ทั้งสองฝั่ง ต่อเนื่องกับสะพานปรับระดับลงสู่ระดับดินทั้งสองฝั่งแม่น้ำ ในแม่น้ำท่าจีนมีการกำหนดช่องการเดินเรือ (Navigation Channel) กว้าง 120 ม. สูง 42 ม. เพื่อรองรับการสัญจรในแม่น้ำท่าจีน

นอกจากนี้ ในการพัฒนาโครงการดังกล่าว รวมระยะทาง 83.025 กม. ยังมีการปรับปรุงจุดตัดถนนของโครงการ ทั้งสามแยกระดับดิน สี่แยกระดับดิน และแยกวงเวียนขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ปรับปรุงสะพาน 8 แห่ง รื้อสะพานเดิมก่อสร้างใหม่ 3 แห่ง และก่อสร้างสะพานใหม่ 30 แห่ง รวมถึงกำหนดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามแนวเส้นทาง ด้วยแนวคิดที่จะพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล (Tourism for All) ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร และจุดพักรถระหว่างทางสำหรับหยุดพักการขับขี่ พักผ่อนสายตา หรือคลายความเมื่อยล้าในการขับรถระยะไกล บริเวณฝั่งตรงข้ามศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทั้งนี้ สามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thailandriviera-3samut.com เพจเฟซบุ๊ก “Riviera Samsamut” ไลน์ @642tkagl และอีเมล thailandriviera3samut@gmail.com

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *