มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่ มอบทุนการศึกษานักเรียนในสมุทรสาคร

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ปธ.พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน จ.สมุทรสาคร ของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่ จำนวนเงิน 2.85 แสนบาท

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 65 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่ โดยมี นายประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่, นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร, นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร, นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่ ถ.พระราม 2 กม.17 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

นายประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่ เปิดเผยว่า ทางมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่ ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรเอกชนอื่น ๆ ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 10 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร รวมจำนวน 120 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 9 โรงเรียน จากสมาคมเกาสก รวมจำนวน 108 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนการศึกษา และเพื่อเผยแพร่ความสามารถของนักเขียนร้อยตระกูลแซ่ รวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติจีนให้แก่นักเรียน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *