ครม.ไฟเขียวโยกย้ายผู้ว่าฯ 37 ราย “ธีรพัฒน์” รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นั่งพ่อเมืองอุทัยฯ

แฟ้มภาพ

ครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯ – ผู้ตรวจราชการ รวม 37 ตำแหน่ง ตามที่ รมว.มหาดไทย เสนอ “ธีรพัฒน์ คัชมาตย์” รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ติดโผขึ้นไปเป็นผู้ว่าฯ อุทัยธานี

วันนี้ (15 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอบัญชีโยกย้ายข้าราชการระดับสูง และผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 37 ราย เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว

สำหรับรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายทั้ง 37 ราย มีดังต่อไปนี้

1. นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดกระบี่, 2. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, 3. นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง, 4. นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง, 5. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง, 6. นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการสุพรรณบุรี เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง,

7. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง, 8. นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง, 9. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง, 10. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง, 11. นายสุภกิณห์ แวงขึ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง, 12. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง,

13. นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง, 14. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, 15. นายนที มนตรีวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท, 16. นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, 17. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม,

18.นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ, 19. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, 20. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, 21. นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, 22. นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, 23.นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, 24. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,

25. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร, 26. นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, 27. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, 28. นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง, 29. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, 30. นายสํารวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ,

31. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, 32.นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, 33. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, 34. นายราชันย์ ชั้นหิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, 35. นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, 36. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และ 37. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

สำหรับนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นบุตรชายของนายสาโรช คัชมาตย์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 108, ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเฮเวน รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการต่างประเทศ ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมการปกครอง, หัวหน้ากลุ่มแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายโอนทางการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง, ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อนจะย้ายมาเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 60 โดยในช่วงหนึ่งเมื่อปลายเดือน ธ.ค. 63 ถึงช่วงต้นปี 64 ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อครั้งที่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลศิริราชนานกว่า 3 เดือน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *