รพ.นครท่าฉลอม ขอบคุณผู้ใจบุญ บริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ห้องผ่าตัด มูลค่ากว่า 16.5 ล้านบาท

โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคคล-องค์กร ผู้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับห้องผ่าตัด 7 รายการ มูลค่ารวม 16,550,000 บาท

วันนี้ (23 พ.ค.) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม ชั้น 6 โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับห้องผ่าตัดโรงพยาบาลนครท่าฉลอม โดยมี พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ตลอดจนคณะกรรมการบริหารฯ และผู้มีเกียรติที่มีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน เข้าร่วม

สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ด้วยโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ได้จัดกิจกรรมหารายได้เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับห้องผ่าตัด โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จำนวน 7 รายการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 16,550,000 บาท ประกอบด้วย 1. เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า มูลค่า 1,900,000 บาท โดยคุณสุวรรณ แสงสุขเอี่ยม, 2. โคมไฟผ่าตัดติดเพดาน มูลค่า 1,200,000 บาท โดยคุณอภิชิต ประสพรัตน์ และคุณวิไล ศรส่ง, 3.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า มูลค่า 400,000 บาท โดยบริษัท นิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด, 4. เครื่องรัดห้ามเลือดด้วยระบบไฟฟ้า มูลค่า 300,000 บาท โดยมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม,

5. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ สำหรับการผ่าตัดใหญ่ซับซ้อน มูลค่า 2,100,000 บาท โดยผ้าป่ามหากุศลธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปี 2565, 6. ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ มูลค่า 9,000,000 บาท จำแนกเป็น งานทอดผ้าป่าสามัคคีปี 2566 โดยชมรมพลังสตรีท่าฉลอมและภาคส่วนต่าง ๆ มูลค่า 4,209,139 บาท แรลลี่ร่วมใจต้านภัยมะเร็ง ปี 2566 โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร มูลค่า 3,333,333 บาท และ ตลาดทะเลไทย มูลค่า 1,100,000 บาท และ 7. เครื่องจี้และตัดสำหรับส่องกล้อง มูลค่า 1,600,000 โดยคุณโชคชัย ชัยชนะกุลธรรม

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาะิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *