สภา กทม. จับมือ อบจ.สมุทรสาคร หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการบริหารจัดการร่วมกัน

สภากรุงเทพมหานคร ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ความร่วมมือกับ อบจ.สมุทรสาคร ตามโครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อฯ ร่วมหารือในประเด็นการจัดการน้ำท่วม น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการจัดการขยะ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ก.ย. 66 นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร และนายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือ ตามโครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร ณ ที่ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โดยมี ชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภา กทม. คนที่ 1 นายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภา กทม. คนที่ 2 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์เพื่อร่วมกันบูรณาการการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยมีการหารือกันใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การจัดการน้ำท่วม น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการจัดการขยะ

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า ต้องขอบคุณทางนายก อบจ.สมุทรสาคร วันนี้เราได้ความรู้และข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่ง เพราะเราเป็นเขตติดต่อกันและมีปัญหาเหมือนกัน กรุงเทพมหานครเองส่วนหนึ่งอยู่ทางเหนือของ จ.สมุทรสาคร ในเรื่องของการระบายน้ำ ที่จะต้องระบายน้ำลงสู่แม่น้ำหลายสายเพื่อลงสู่ทะเล ก็ต้องผ่าน จ.สมุทรสาคร ก็อาจมีผลกระทบในเรื่องการทำงาน เรื่องโครงสร้างขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ระบายน้ำ การทำเขื่อน การทำประตูระบายน้ำ ในเขต กทม. เพื่อป้องกันน้ำท่วม

แต่ผลกระทบหลังจากดำเนินการก่อสร้างขนาดใหญ่แล้ว เราก็จะต้องไม่ลืมจังหวัดข้างเคียงเรา ที่จะต้องรับปริมาณน้ำหรือมวลน้ำที่ระบายออกมา ก็ต้องทราบถึงผลกระทบและแนวทางป้องกันการแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตด้วย แนวทางที่จะต้องวางระบบ ที่จะต้องต่อเชื่อมกัน ก็จะต้องมีการวางแผนร่วมกัน มิฉะนั้นความเดือดร้อนจะสู่พี่น้องประชาชน กระทบทั้งในส่วนของ กทม. และ จ.สมุทรสาคร พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเลเหมือนกัน ถ้าเราทำเฉพาะ กทม. ก็จะส่งผลกระทบถึง จ.สมุทรสาคร เพราะฉะนั้นในสองส่วนนี้เป็นการบูรณาการการหารือร่วมกัน ตนถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวันนี้

แล้วเราได้รับข้อมูลต่าง ๆ จากทาง จ.สมุทรสาครด้วย มิเช่นนั้นแล้วเราเองเวลาตัดสินใจหรือทำอะไรลงไป บางครั้งเราไม่ได้หารือร่วมกัน ก็อาจจะส่งผลกระทบได้ ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราหารือด้วยกันนอกรอบมา โอกาสหน้าเราคงจะมาพูดคุยกัน เช่น เรื่องโรคระบาดโควิด-19 เขตแดนจังหวัดเราเชื่อมต่อกัน ประชาชนเดินทางเคลื่อนย้ายกันไปมาตลอดเวลา ดังนั้นเรื่องโรคระบาด เส้นทางการคมนาคม หรือการศึกษา ฯลฯ ซึ่งมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องหารือร่วมกันต่อไป

ขณะที่ นายอุดม ไกรวัตนุสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ในส่วนของ จ.สมุทรสาคร ก็ต้องขอขอบคุณประธานสภา กทม. พร้อมสมาชิกสภา กทม. ที่เดินทางมา จ.สมุทรสาคร แลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงาน ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี น่าจะเป็นครั้งแรกของ กทม. ที่สัญจรมายังจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกันเพื่อประสานการทำงาน เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนกันจะทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ทำให้เราทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ทาง กทม. มีโครงการจะพัฒนา เราจะได้มาตั้งรับ อะไรที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ. เราก็จะดำเนินการ อะไรที่ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานหรือหน่วยงานอื่น เราจะได้เอาข้อมูลที่เราได้รับทราบในวันนี้ไปประสานงานต่อ และการประสานความร่วมมือคงมีอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะอาศัยการเริ่มต้นตรงนี้ในการสานต่อการทำงานต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *