“ศรีศักดิ์” นำคณะครู-นักเรียน-สื่อ จ.สมุทรสาคร เยี่ยมชมรัฐสภา ครบรอบ 4 ปี สว. พบประชาชน

“ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล” สมาชิกวุฒิสภา นำคณะครู นักเรียน และสื่อมวลชน จ.สมุทรสาคร เข้าร่วมเยี่ยมชมรัฐสภา “สัปปายะสภาสถาน” สัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 4 ปี

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 66 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นำคณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาใน จ.สมุทรสาคร ประกอบด้วย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” และ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และคณะสื่อมวลชน นำโดย นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมเยี่ยมชมรัฐสภา ในการสัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 4 ปี ณ อาคารรัฐสภา (สัปปายะสภาสถาน) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โดยกิจกรรมในภาคเช้า คณะครู นักเรียน และสื่อมวลชน จ.สมุทรสาคร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการสาธิตและจัดแสดงสินค้าเศรษฐกิจฐานราก โดยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายวิทยา ผิวผ่อง ประธานคณะอนุกรรมการด้านการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจฐานราก สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรม ณ สระมรกต ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 

ภายในงานมีผู้ประกอบการร้านค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นำสินค้ามาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 50 บูธ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเศรษฐกิจฐานรากและผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพ รวมถึงร้านจากสถานทูตเวียดนาม อินเดีย และศรีลังกา การจัดนิทรรศการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 4 ปี “4 ปีแห่งความสำเร็จ สว. พบประชาชน” ซึ่งได้รวบรวมนำเสนอผลงานของโครงการฯ ในแต่ละภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และซุ้มต้อนรับ มีการจัดแสดงเรือสวยงาม จาก จ.ชัยนาท และ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อต้อนรับผู้มาเที่ยวงาน สำหรับ จ.สมุทรสาคร สว.ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ได้นำผู้ประกอบการร้านค้าโอทอป 3 ร้าน ประกอบด้วย “Ma-Ha-Chim” อาหารทะเลแห้ง “CRAFT_ime” เสื้อมัดย้อม เพ้นท์ งานศิลปะ และ “เปเปอร์ อาร์ตไทย” มาร่วมภายในงานดังกล่าว

จากนั้นในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของรัฐสภา หรือ “สัปปายะสภาสถาน” ซึ่งหมายถึง “สภาแห่งความสงบร่มเย็นและปัญญา” ที่ได้แนวความคิดมาจากไตรภูมิ ซึ่งมีเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลาง โดยคณะครู นักเรียน และสื่อมวลชน จ.สมุทรสาคร ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 ชั้น MB1 ภายในพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ซึ่งเป็นองค์เดิมที่ประดิษฐานหน้าอาคารสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ถนนอู่ทองใน ก่อนย้ายมาที่สัปปายะสภาสถานในปัจจุบัน

จากนั้นไปที่หอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 ที่รวบรวมรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร รายงานการประชุมวุฒิสภา และหนังสือทั่วไป ซึ่งไฮไลท์สำคัญ คือการจัดแสดงหนังสือรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 1 ปี 2475 การบรรยายเรื่องการจัดบันทึกการประชุมของชวเลข และจุดถ่ายรูปบริเวณชั้นลอยของหอสมุดฯ ต่อด้วยการรับฟังการประชุม ภายในห้องประชุมวุฒิสภา หรือ “ห้องพระจันทรา” และปิดท้ายที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือ “ห้องพระสุริยัน” บริเวณชั้น 4 ของอาคารรัฐสภา

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *