อบจ.สมุทรสาคร จัดงาน “FARM FOOD FRESH” ถึง 26 พ.ย. นี้ ณ แม็คโครสมุทรสาคร

อบจ.สมุทรสาคร จัดงาน “FARM FOOD FRESH” สร้างรายได้กลุ่มเกษตรกร-วิสาหกิจชุมชน พบกับสินค้าเกษตร-แปรรูปกว่า 40 ร้านค้า ระหว่าง 22-26 พ.ย. นี้ ณ ห้างแม็คโคร สาขาสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 22 พ.ย. 2566 นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “FARM FOOD FRESH” ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ นายอเนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นายศุภกานต์ ดีพลับ ผู้จัดการ ซีพี แอ็กซ์ตร้า (แม็คโคร) สาขาสมุทรสาคร รวมถึงผู้แทนหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรม “FARM FOOD FRESH” ทาง อบจ.สมุทรสาคร จัดขึ้นสืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการเกษตร ประมง และอุตสาหกรรม จึงทำให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครมีอาชีพที่หลากหลาย เช่น เกษตรกรรม ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นับตั้งแต่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  ซึ่งกินระยะเวลายาวนาน ทำให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับในปัจจุบันสินค้าต่าง ๆ มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิม ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม “FARM FOOD FRESH” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ประมง แปรรูป จากกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนกว่า 40 ร้านค้า พร้อมลุ้นจับรางวัลพิเศษ เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 500 บาท ในช่วงเวลา 6 โมงเย็นของทุกวัน 

งาน “FARM FOOD FRESH” จะมีไปจนถึงวันที่ 26 พ.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาสมุทรสาคร ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *