เทศบาลนครสมุทรสาคร เชิญร่วมงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” รับเทศกาลลอยกระทง ถึง 27 พ.ย. นี้

เทศบาลนครสมุทรสาคร จัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” โครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล และสืบสานประเพณีงานลอยกระทง ระหว่าง 24-27 พ.ย. 2566 ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

วานนี้ (24 พ.ย.) เวลา 18.00 น. นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ตามโครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล เทศบาลนครสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยมีนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลเทศบาลนครสมุทรสาคร นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ดังกล่าว เนื่องด้วยจังหวัดสมุทรสาคร มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งในเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร เชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรม ปัจจุบันองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น และใช้ประโยชน์จากข้อมูลของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจ และความหลากหลาย

เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้มีแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรสาคร ด้านเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ การท่องเที่ยว คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมอาชีพ โดยมีความพร้อมในแหล่ง วัตถุดิบ การแปรรูป ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยใช้อาหารทะเล (Seafood) เป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจกรรมหลักบูรณาการ ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลไทย

โดยการจัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว” มีระยะเวลา 4 วัน ระหว่าง 24-27 พ.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ขณะที่วันที่ 27 พ.ย. 2566 ซึ่งเป็นวันลอยกระทงนั้น  ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร ก็ได้จัดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยมีจุด “กระทงสไลเดอร์” สำหรับปล่อยกระทงให้ลอยลงสู่แม่น้ำท่าจีน อีกทั้งยังได้ทำทุ่นลอยน้ำกั้นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กระทงลอยออกไปจนกลายเป็นขยะในแม่น้ำอีกด้วย ส่วนกิจกรรมภายในงานก็มีทั้งร้านค้าชุมชน ร้านค้าจากธงฟ้า และซุ้มการละเล่นธีมงานวัด รวมกว่าร้อยร้านค้า พร้อมการแสดงของนักเรียน และการแสดงของนักร้องอาชีพ

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *