ปภ.สมุทรสาคร เตรียมพร้อมรับมือปัญหาฝุ่น PM2.5 เตือน ปชช. เฝ้าระวังรักษาสุขภาพ

ปภ.สมุทรสาคร เผยทางจังหวัดฯ เตรียมพร้อมรับมือฝุ่น PM2.5 ใน 7 มาตรการ เตือนประชาชนเฝ้าระวังรักษาสุขภาพในห้วง 4 เดือน

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2566 ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร (ปภ.สมุทรสาคร) เปิดเผยถึงการเตรียมแผนป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เริ่มกลับมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนว่า สำหรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นั้น ส่วนใหญ่จะพบในห้วงเดือน ธ.ค. – มี.ค. ของทุกปี ในส่วนของ จ.สมุทรสาคร ขณะนี้พบว่าค่าฝุ่น PM2.5 ได้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับสีส้ม คือ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยประชาชนทั่วไปควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร

ขณะที่แผนป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในระดับจังหวัดนั้น ก็ได้ดำเนินการใน 7 มาตรการ คือ 1. มาตรการควบคุมและลดมลพิษด้านการคมนาคมและขนส่ง 2. มาตรการควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โล่งแจ้ง 3. มาตรการควบคุมและลดมลพิษจากการก่อสร้างและผังเมือง 4. มาตรการควบคุมและลดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม 5. มาตรการทำความสะอาดและลดฝุ่นละอองในอากาศ 6. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และ 7. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ร.ต.ต.สัณฐิติ กล่าวอีกว่า สำหรับการวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในปีนี้ ทางรัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนจากครั้งที่ผ่านมา โดยได้ลดค่าปริมาณฝุ่นลง เพื่อยกระดับการป้องกันสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้สูงยิ่งขึ้น ดังนั้นหากทางจังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปภ.สมุทรสาคร กรมการปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในระดับที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อพี่น้องประชาชน อย่างเช่นการทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดนั้น ก็จะดำเนินการทันที

อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน เฝ้าระวังและดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเป็นสำคัญ หากต้องออกจากบ้านก็ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยที่ใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้ หรือผู้ประกอบการบางประเภทที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ก็ขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์ในการใช้งาน และเพิ่มมาตรการในการควบคุมกับเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเพื่อลดการปล่อยฝุ่นละออง เป็นต้น อีกทั้งยังขอให้ทุกคนติดตามการรายงานสภาพภูมิอากาศ หรือตรวจสอบสภาพฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากแอปพลิเคชันของกรมควบคุมมลพิษ Air4Thai อย่างต่อเนื่อง ส่วนชาว จ.สมุทรสาคร ยังสามารถตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชัน Air Sense ของทางสมุทรสาครพัฒนาเมืองอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งจะรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในทุกตำบล พร้อมกันนี้ในทุกหน่วยงานก็ควรที่จะต้องมีห้องปลอดฝุ่นไว้ด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *