ทล. แจ้งปิดจราจรช่องทางหลัก ถ.พระราม 2 ช่วงแยกบ้านแพ้ว 22-26 เม.ย. 67 ตลอดทั้งวัน

กรมทางหลวง ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก ถ.พระราม 2 ขาเข้ากรุงเทพฯ ช่วงหน้าห้างดูโฮม – หน้าวัดพรหมคุณาราม (บางตะคอย) เพื่อติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน ระหว่าง 22-26 เม.ย. 2567 ตลอดทั้งวัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ

วันนี้ (18 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-26 เม.ย. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพานคอนกรีตสำเร็จรูป

โดยการเบี่ยงการจราจร จะให้ออกทางคู่ขนาน กม.38+800 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าดูโฮม พระราม 2 แล้วตัดเข้าช่องทางหลักที่บริเวณหน้า กม.38+260 บริเวณหน้าวัดพรหมคุณาราม (บางตะคอย) รวมถึงมีการเปิดทางเบี่ยงช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) เพื่อระบายรถในช่องทางหลักขาออก 1 ช่องทาง ระหว่าง กม.37+400 บริเวณหน้าหมู่บ้านเดอะพาร์ค ต.บางกระเจ้า ถึง 40+900 บริเวณหน้าหมวดทางหลวงบางโทรัด ต.บางโทรัด

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *