เริ่มแล้ว! “ย้อนวันวานสงกรานต์ไทย ณ วัดใหญ่จอมปราสาท” ถึง 21 เม.ย. นี้

วัดใหญ่จอมปราสาท ร่วมกับ กลุ่มชนาณัติผ้าไทย และเทศบาลตำบลท่าจีน จัดงาน “ย้อนวันวานสงกรานต์ไทยฯ” สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมโบราณ ภายในงานมีการประกวดหนูน้อยเทพีสงกรานต์ และเทพีสงกรานต์วัดใหญ่จอมปราสาท รวมถึงเวิร์คช้อป การจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ระหว่าง 19-21 เม.ย. 2567

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 19 เม.ย. 2567 ที่วัดใหญ่จอมปราสาท ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน “ย้อนวันวานสงกรานต์ไทย ณ วัดใหญ่จอมปราสาท” โดยมี พระมหาทิวากร อาภฺทโธ เจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท น.ส.สวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร นายชัยยุทธ สถาวรสมิต ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าจีน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธี

ด้วยเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็น ถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ดังนั้น วัดใหญ่จอมปราสาท ร่วมกับ กลุ่มชนาณัติผ้าไทย และเทศบาลตำบลท่าจีน กำหนดจัดงาน “ย้อนวันวานสงกรานต์ไทย วัดใหญ่จอมปราสาท” ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

โดยในวันพิธีเปิดงาน 19 เม.ย. 2567 ได้มีการรำบวงสรวงจากกลุ่มสตรีสาครบุรีกว่า 80 คน การเดินแบบชุดไทยการกุศล และการแสดงของศิลปินจากรายการเพลงเอก หลุยส์ โบ๊ท เอ้ ส่วนในวันที่ 20 เม.ย. 2567 จะมีการประกวดหนูน้อยเทพีสงกรานต์ การมอบของขวัญผู้สูงอายุ และในวันที่ 21 เม.ย. 2567 จะมีการประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงรำวงย้อนยุค และศิลปิน พรทิพา, นาขวัญ นอกจากนี้ ตลอดการจัดงาน 3 วัน ยังมีการทำเวิร์คช้อปงานประดิษฐ์ การออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมโบราณ เช่น การแต่งกายด้วยชุดไทย อาหาร/ขนมพื้นบ้าน การละเล่นแบบไทย ๆ รวมถึงเพื่อสร้างพื้นที่ Unseen และแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาครแห่งใหม่ ตลอดจนเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้อยู่สืบไป อีกทั้งเพื่อสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจแก่ชุมชนในอนาคต และเพื่อเป็นต้นแบบการจัดงานตามหลักบวรพุทธศาสนา บ้าน วัด โรงเรียน เป็นต้น

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *