โครงการฯ แยกต่างระดับบ้านแพ้ว แจ้งยกเลิกปิดจราจร ถ.พระราม 2 เปลี่ยนแผนลดผลกระทบ ปชช.

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว แจ้งยกเลิกปิดเบี่ยงจราจร ถ.พระราม 2 ช่วงวันที่ 22-26 เม.ย. 2567 ปรับเปลี่ยนแผนการทำงานติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพานคอนกรีตสำเร็จรูป ลดผลกระทบประชาชน

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2567 รายงานข่าวแจ้งว่า นายช่างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการปิดเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) พื้นที่โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งก่อนหน้านี้กำหนดปิดเบี่ยงการจราจรระหว่างวันที่ 22-26 เม.ย. 2567 

โดยระบุว่า ตามที่โครงการฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพานคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Segmental Box Girder) ของสะพาน Ramp BP2 ตำแหน่ง Ramp BP2-20 ถึง BP2-21 บนถนนพระราม 2 ช่องทางหลัก ขาเข้า ระหว่าง กม.38+400 ถึง กม.38+450 โดยจะดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนพระราม 2 ระหว่างทำการติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพานตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 22-26 เม.ย. 2567 นั้น 

เนื่องจากผู้รับจ้าง มีการปรับเปลี่ยนแผนการทำงานการติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพานคอนกรีตสำเร็จรูป โดยการปรับปรุงวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงาน เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนในการสัญจร ผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการฯ จึงขอยกเลิกการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนพระราม 2 ช่องทางหลัก ขาเข้า ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้ทางได้รับทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ 


สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *