สมุทรสาคร เปิดรับสมัคร สว. วันแรกเงียบเหงา

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปิดรับสมัครรับเลือกเป็น สว. วันแรก ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร พบมีผู้สนใจทยอยมาสมัครฯ ช่วงเช้า 2-3 ราย โดยจะเปิดรับสมัครฯ จนถึงวันที่ 24 พ.ค. 67

วันนี้ (20 พ.ค.) เวลา 09.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผอ.สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอำเภอเมืองสมุทรสาคร นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงคณะผู้ตรวจการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของการเปิดรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยบรรยากาศในวันแรกพบว่ามีผู้สนใจมาลงสมัครรับเลือกเป็น สว. ค่อนข้างบางตา

นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผอ.สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นการเปิดรับสมัครรับเลือกเป็น สว. วันแรก โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค. 2567  ซึ่งแต่ละอำเภอของจังหวัดสมุทรสาครมีความพร้อม ตั้งแต่เรื่องของการจัดสถานที่ ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้ามีผู้มาสมัครรับเลือกเป็น สว. ค่อนข้างน้อยเพราะว่าจะแตกต่างจากการเลือกตั้ง ที่ผู้สมัครฯ ต้องมารับหมายเลข แต่การเลือก สว. จะเรียงลำดับหมายเลขตามพยัญชนะแรกของชื่อผู้สมัครฯ แต่ก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้มาสมัครฯ ในช่วงเช้าเพียง 2-3 คนเท่านั้น มีบางคนที่เอกสารไม่ครบก็ให้กลับไปเอาเอกสารมาก่อน ขณะที่ยอดผู้มาขอใบสมัครรับเลือกเป็น สว. ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอทุกแห่ง จังหวัดสมุทรสาครมีจำนวน 407 คน แบ่งเป็นอำเภอเมืองสมุทรสาคร 180 คน อำเภอกระทุ่มแบน 162 คน และอำเภอบ้านแพ้ว 65 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ค. 2567)

สำหรับการเปิดรับสมัครรับเลือกเป็น สว. จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค. 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอกำหนด โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการกำหนดสถานที่รับสมัครฯ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ และอำเภอบ้านแพ้ว ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแพ้ว

ส่วนขั้นตอนในการสมัครรับเลือกเป็น สว. มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ จุดที่ 1 รับบัตรคิว และจัดเตรียมหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย แบบใบสมัคร สว.2 แบบข้อมูลแนะนำตัว สว.3 แบบหนังสือรับรอง สว.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ รูปถ่ายขนาด 8.5 x 13.5 ซม. จำนวน 2 รูป และหลักฐานอื่น ๆ, จุดที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและหลักฐานการรับสมัคร จุดที่ 3 การบันทึกข้อมูลของผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัคร จุดที่ 4 ชำระค่าค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงิน 2,500 บาท และจุดที่ 5 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอ จะพิจารณาออกใบสมัคร สว.อ.10 และแบบหนังสือแจ้งให้มารับแบบข้อมูลแนะนำตัว สว.อ.11 ต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *