ดร.จอมขวัญ ผู้ช่วย รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย คลองปากบ่อ สมุทรสาคร

“จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ” ผู้ช่วย รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่พร้อม นอภ.เมืองสมุทรสาคร ผอ.ชลประทานฯ นายก อบต.ชัยมงคล กำนันตำบลท่าทราย ฯลฯ หารือแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียคลองปากบ่อ ต.ชัยมงคล จ.สมุทรสาคร เบื้องต้นช่วงน้ำลงจะระบายน้ำจากคลองชลประทานดี 7 เข้าคลองปากบ่อออกสู่แม่น้ำท่าจีน

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2567 ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร นายเผดิม รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายทนงศักดิ์ งามกาละ นายก อบต.ชัยมงคล นายวรชาติ สายน้ำผึ้ง กำนันตำบลท่าทราย รวมถึงผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียบริเวณประตูระบายน้ำหน้าพระอุโบสถวัดปากบ่อ หมู่ 4 ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

ดร.จอมขวัญ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก นายอรรถกร ศิริลัทยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนถึงปัญหาน้ำเน่าเสียดังกล่าว จึงมอบหมายให้ตนดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่ และหาแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการปล่อยน้ำเน่าเสียลงสู่คลองปากบ่อ ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลชัยมงคล บางกระเจ้า และท่าทราย

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการหารือแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว โดยโครงการชลประทานสมุทรสาคร ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่ตำบลชัยมงคล จะควบคุมประตูระบายน้ำคลองชลประทานดี 7 (คลองตาขำ) เพื่อรักษาระดับน้ำให้สูงเพียงพอที่จะไหลเข้าท่อระบายน้ำวัดน่วมกานนท์ เข้าไปในกลุ่มคลองปากบ่อ และขอให้ อบต.ชัยมงคล ปิดประตูระบายน้ำคลองย่านซื่อ หน้าพระอุโบสถวัดปากบ่อ ประมาณ 7 วัน เพื่อจะดำเนินการระบายน้ำในกลุ่มคลองปากบ่อออกแม่น้ำท่าจีนในช่วงเวลาน้ำทะเลลง เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2567 เวลาประมาณ 11.00 น. (ช่วงน้ำลง)

โดยทางโครงการชลประทานสมุทรสาคร จะเปิดประตูระบายน้ำอ้อมโรงหีบ และประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก เพื่อรับน้ำจากคลองชลประทานดี 7 เข้ามายังบริเวณคลองวัดน่วมกานนท์ ซึ่งเป็นน้ำดี เข้าสู่พื้นที่คลองบริเวณวัดปากบ่อ และประสานกับนายก อบต.ชัยมงคล เพื่อขอปิดประตูระบายน้ำบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดปากบ่อ เริ่มจากวันแรกเวลา 11.00 น. ในวันถัดไปเริ่มที่เวลา 12.00 น. และถัดเวลาไปวันละ 1 ชั่วโมงตามลำดับ ช่วงเวลาน้ำลงในแม่น้ำท่าจีน แต่มีข้อจำกัดคือระยะเวลาการขึ้น – ลง ของน้ำทะเล หากมีน้ำทะเลขึ้นต้องรีบปิดประตูระบายน้ำ ทำให้เหลือเวลาในการเปิดประตูระบายน้ำน้อยลง และหากระดับน้ำในคลองชลประทานดี 7 มีระดับต่ำกว่า +0.800 เมตร รทก. (ระดับน้ำทะเลปานกลาง) การรับน้ำเข้าคลองวัดน่วมกานนท์ และกลุ่มคลองปากบ่อ และคลองย่านซื่อบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดปากบ่อ อาจรับน้ำได้ไม่เต็มที่

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *