ผู้สมัคร สว.สมุทรสาคร ยื่นหนังสือ นอภ.เมืองฯ-กกต.จว. จี้ตรวจสอบผู้สมัครฯ ปมคุณสมบัติ

กลุ่มผู้สมัคร สว. สมุทรสาคร กว่า 10 คน ยื่นหนังสือร้องเรียนนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร และ ผอ.กกต.สมุทรสาคร จี้ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครบางราย ส่อมีการจัดตั้ง

วันนี้ (28 พ.ค.) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร กลุ่มผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จากทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนกว่า 10 คน เข้าพบ ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการระดับอำเภอ พร้อมด้วย นายธัชฐพงษ์ บุญกรม ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสาคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิการเลือก สว. ประจำอำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. เกี่ยวกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในกลุ่มที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี

โดยหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. รายหนึ่ง เปิดเผยว่า เนื่องจากการเลือก สว. เป็นการเลือกกันเองจากผู้สมัครในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผู้แทนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ดังนั้นผู้สมัครรับเลือกทุกคนต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 ปี ประกอบกับ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 13 กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวของผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. เอาไว้อย่างชัดเจน แต่ในขั้นตอนการรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. จากทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร ไม่พบว่ามีการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในเรื่องคุณสมบัติดังกล่าวเลย รวมทั้งหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็พบว่ามีรายชื่อจำนวนมากที่มีความน่าสงสัยในคุณสมบัติเกี่ยวกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในกลุ่มที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งการลงรับสมัครฯ ของกลุ่มคนที่ขาดคุณสมบัตินั้น นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 แล้ว ยังมีข้อสงสัยด้วยว่าอาจมีการว่าจ้างหรือจัดตั้งโดยกลุ่มคนที่มีเจตนาทุจริตการเลือก สว. ก็เป็นได้

ดังนั้นตนพร้อมด้วยผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. จังหวัดสมุทรสาคร ที่มาร่วมกันยื่นหนังสือในวันนี้ จึงต้องการร้องขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในกลุ่มอาชีพนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 10 ปีของผู้สมัครในแต่ละกลุ่มอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนการลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สมัครทุกคนมีคุณสมบัติครบถูกต้องตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และเพื่อป้องกันปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการขาดคุณสมบัติภายหลังจากการกระบวนการเลือกไปแล้ว รวมทั้งยังเป็นการสร้างความโปร่งใสชัดเจนว่าผู้สมัครที่ได้รับเลือกนั้นมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเขี่ยวชาญ และประสบการณ์ในกลุ่มที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี จากกลุ่มอาชีพนั้นอย่างแท้จริง

ขณะที่ ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวภายหลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนว่า ตนในฐานะประธานคณะกรรมการระดับอำเภอ พร้อมด้วยผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิการเลือก สว. ประจำอำเภอเมืองสมุทรสาคร ก็จะรับเรื่องไว้ เพราะเราเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำอำเภอ ก็จะประสานงานและแก้ปัญหานี้ให้ ซึ่งถ้าผู้ยื่นหนังสือเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. ของทางอำเภอกระทุ่มแบน หรืออำเภอบ้านแพ้ว ก็จะส่งต่อไปยังอำเภอดังกล่าวด้วย ก็จะพิจารณาตามระเบียบและกฎหมายตามคู่มือสำหรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ให้ไว้ และจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ต่อมาเมื่อเวลา 14.30 น. กลุ่มผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. จังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางไปต่อยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเข้าพบพร้อมยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีดังกล่าวกับทาง นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาครด้วย โดยทางกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองฯ ชี้แจงว่า หากพบเบาะแสเรื่องคุณสมบัติ หรือการทุจริตในการเลือก สว. สามารถแจ้งให้กับทางศูนย์ประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำอำเภอ หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฯ ซึ่งทางผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ จะได้ไปแนะนำให้ดำเนินการตรวจสอบทางผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. ให้เข้มข้นขึ้น ถ้าตรวจพบว่ามีความผิดก็อาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ถ้ามีผู้สมัครฯ รายใดมาแสดงตนว่าถูกหลอกให้มาสมัครรับเลือกเป็น สว. ก็จะถูกกันไว้เป็นพยานไม่ถูกดำเนินคดี

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *