เลขาฯ กพฐ. เปิดงาน “มหกรรมการศึกษาสาครบุรี” EDUCA SAKHONBUREE 4.0

“บุญรักษ์ ยอดเพชร” เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมการศึกษาสาครบุรี” (EDUCA SAKHONBUREE 4.0) จัดโดย สพป.สมุทรสาคร ร่วมกับ 103 โรงเรียนในสังกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา จัดแสดงผลงานของนักเรียนที่ชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 ที่โรงเรียนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ งาน “มหกรรมการศึกษาสาครบุรี” (EDUCA SAKHONBUREE 4.0) โดยมีนายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสมชัย ชวลิตธาดา ผอ.ร.ร.เอกชัย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูและนักเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดงาน “มหกรรมการศึกษาสาครบุรี” (EDUCA SAKHONBUREE 4.0) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (สพป.สมุทรสาคร) ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 13 กลุ่ม จำนวน 103 แห่ง ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 มี.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน ในปีการศึกษา 2560 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในกระบวนการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานชาวสมุทรสาคร สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือปฏิรูปการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และส่งเสริมความสามารถนักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงบนเวที ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การสาธิตและการแสดงทางด้านวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบ และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา โดยมีนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนในเขต จ.สมุทรสาคร และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ เลขาฯ กพฐ. ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาของ จ.สมุทรสาคร จำนวน 11 ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ที่ผ่านมา จำนวน 12 ราย และเยี่ยมชมบูธผลงานของนักเรียน ที่ชนะเลิศจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ดังกล่าวด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

2 Replies to “เลขาฯ กพฐ. เปิดงาน “มหกรรมการศึกษาสาครบุรี” EDUCA SAKHONBUREE 4.0”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *