ชวนเที่ยวงาน “สมุทรสาคร ออน เดอะ โชว์” 20-24 ส.ค. นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมภาคเอกชน แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “สมุทรสาคร ออน เดอะ โชว์” โชว์ศักยภาพเมืองประมง อุตสาหกรรม เกษตร ท่อวงเที่ยว ใจกลางกรุงเทพ ฯ 20-24 ส.ค. 2561 ณ ลานกิจกรรมสแควร์โซน C ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ที่ห้องสุขุมวิท 1-2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “สมุทรสาคร ออน เดอะ โชว์” (SAMUTSAKHON ON THE SHOW) พร้อมด้วย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และนายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเพียบพร้อม ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การประมง เกษตรกรรม หัตถกรรม การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีทำเลที่ตั้งติดกับกรุงเทพ ฯ สะดวกต่อการเดินทาง และในแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2564 ได้กำหนดเป้าหมายไว้ คือ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข”

จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ประจำปี 2558 พบว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครยังคงขยายตัวจากปีก่อน และยังเป็น 1 ใน 10 ของจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ในด้านการท่องเที่ยว มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเมืองที่บันทึกในประวัติศาสตร์เรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ และป้อมวิเชียรโชฎก สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสินค้าโอทอป ซึ่งมีเครื่องเบญจรงค์เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครจึงร่วมกับภาคเอกชน เตรียมจัดงาน “สมุทรสาคร ออน เดอะ โชว์” ระหว่างวันที่ 20-24 ส.ค. 2561 ณ ลานกิจกรรมสแควร์โซน C ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ฯ ซึ่งเป็นงานมหกรรมที่นำเสนอของดี จ.สมุทรสาคร ให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้สัมผัส ณ กลางใจเมือง ในรูปแบบทันสมัยและแปลกใหม่

โดยภายในงานจะนำเสนอศักยภาพด้านอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่โดดเด่นของสมุทรสาคร จำหน่ายผลิตภัณฑ์เด่นขึ้นชื่อของจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือก ให้ชม ชิม ช้อป รวมกันไว้ในที่เดียว พร้อมนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน เส้นทางสำหรับนักชิม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฯลฯ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ท่าฉลอม บ้านแพ้ว และยังชมการประดิษฐ์งานฝีมือเบญจรงค์ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน รวมทั้งอาหารและของดีประจำจังหวัด เป็นต้น

สา่ครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *