“สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเรียน ร.ร.อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารเรียนและอาคารประกอบ รวม 5 อาคาร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จ.สมุทรสาคร

เมื่อเวลา 14.48 น. วันนี้ (13 ธ.ค. 2561) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ทรงเปิดอาคารเรียนและอาคารประกอบ รวม 5 อาคาร ได้แก่ อาคารทรินิตี้ (The Trinity Building) เป็นอาคารอำนวยการ อาคารอเว มารีอา (Ave Maria Building) เป็นอาคารเรียนระดับประถมศึกษา อาคารเรยีนา เชลี (Regina Coeli Building) เป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา อาคารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter Sport Club) เป็นอาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ และอาคารออลเซนต์ (All Saints Dormitory) เป็นอาคารหอพักนักเรียนประจำชาย

โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางพนิดา อรรคเศรษฐัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่16 พ.ต.อ.จำลอง งามเนตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ ภารดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงาน ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 120 ราย

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารทั้ง 5 อาคาร วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นกระพี้จั่น เสด็จฯ เข้าภายในอาคารอเว มารีอา ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับอาคารทั้ง 5 อาคาร เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ วิชาการ ภาษา เทคโนโลยี ผลงานนักเรียน ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะภราดา สมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสด็จฯ พระราชดำเนินกลับ

สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นสถาบันการศึกษาลำดับที่ 17 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งชายและหญิงจำนวน 813 คน ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ หุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *