“คลังจังหวัดสมุทรสาคร” ทำพิธีเปิดสำนักงานหลังปรับปรุงใหม่

คลังจังหวัดสมุทรสาคร เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับคลังเขต 7 เป็นประธานเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครปรับปรุงใหม่ พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 14 ธ.ค. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย น.ส.อารี กลิ่นทอง คลังเขต 7 ร่วมเป็นประธานเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งนายก อบจ.สมุทรสาคร ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนเข้าร่วมงาน

โดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร นำพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นได้เจิมหน้าประตูและป้ายสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเริ่มทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

นางเย็นตา ครุวรรณ คลังจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้จัดทำโครงการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาสู่การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล สอดรับกับนโยบายของกระทรวงการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสำนักงาน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและบทบาทใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เปิดทำการในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 034-411504, 034-426040

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *