“อบจ.สมุทรสาคร” จัดทำบุญครบรอบ 7 ปี ห้องสมุดมีชีวิต

“อบจ.สมุทรสาคร” ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร “SK Park” และวันคล้ายวันเกิด “นายกตุ่น” ผู้ก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.สมุทรสาคร) ได้มีการจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป โดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งห้องสมุดมีชีวิต “อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร” หรือ “SK Park” ครบรอบ 7 ปี และทำบุญให้กับ นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ก่อตั้ง SK Park ผู้ล่วงลับ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เพื่อเป็นการระลึกถึง มีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี

สำหรับห้องสมุดมีชีวิต SK Park เป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่กว่า 1,900 ตารางเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2549 และเปิดให้บริการในปี 2554 โดยการริเริ่มของ อบจ.สมุทรสาคร ซึ่งมี นายกตุ่น-นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ เป็นนายก อบจ.สมุทรสาคร ในขณะนั้น โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในฐานะห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาในการร่วมพัฒนาแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต เป็นที่สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ และเกมสร้างสรรค์

มีการสนับสนุนหนังสือตัวอย่างกว่า 1,500 เล่ม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาหนังสือและสื่อที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ รวมทั้งสร้างสรรค์ชุดการเรียนรู้สาระท้องถิ่นของ จ.สมุทรสาคร ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการค้นคว้าหาความรู้ และเรียนรู้ผ่านหนังสือ พร้อมทั้งมีสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย อาทิ หนังสือ วารสารนิตยสาร สิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และเกมสร้างสรรค์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *