สมุทรสาครเชิญนายจ้างภาคประมง นำลูกจ้างจดทะเบียน Seabook ที่ รพ.นครท่าฉลอม หมดเขตสิ้นเดือน ม.ค. นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ One Stop Service จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ที่ ร.พ.นครท่าฉลอม พร้อมเชิญชวนนายจ้างภาคประมง นำลูกจ้างมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค. 2562

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. เวลา 11.00 น. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือ ในรูปแบบการให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ร่วมด้วย นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร นายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร นายมนัส ทานะมัย ประกันสังคมจังหวัด พ.ต.อ.เดชรพี คงดี ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2561 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้แรงงานประมงทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามมาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นใบอนุญาตทำงาน

จากการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือประมง ลงทะเบียนแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงานในกิจการประมง โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 จ.สมุทรสาคร มีนายจ้างแจ้งความต้องการใช้แรงงานในกิจการประมง จำนวน 1,925 คน

รัฐบาลมีกำหนดเปิดศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือ ในรูปแบบการให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใน 22 จังหวัดติดชายทะเล ซึ่งเริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 ภายในศูนย์จะดำเนินการแบบครบวงจร อาทิ จัดทำทะเบียนประวัติ ถ่ายรูป เก็บลายพิมพ์นิ้วมือ พิมพ์ ทต.1 ทร.38/1 ตรวจสุขภาพ ตรวจสอบสัญญาจ้าง สแกนม่านตา ออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ชั่วคราว ใช้เป็นใบอนุญาตทำงาน ซึ่ง จ.สมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ รพ.นครท่าฉลอม ให้บริการในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เชิญชวนให้นายจ้าง ผู้ประกอบกิจการประมง พาลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในภาคประมง มาดำเนินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค. ที่ รพ.นครท่าฉลอม ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-411846

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *