“7 วันอันตราย” ปีใหม่ 2562 สมุทรสาครดับ 4 เจ็บ 27 ลดลงจากปีก่อน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ สมุทรสาคร สรุปข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 รวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 31 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 27 ราย เสียชีวิต 4 ราย จำนวนลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสถิติปีก่อน

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2561 – 2 ม.ค. 2562 รวม 7 วัน โดยมีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 31 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เป็นเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บ ( Admit ) รวม 27 ราย เป็นเพศชาย 19 ราย เพศหญิง 8 ราย

เมื่อเทียบกับสถิติเมื่อปีที่ผ่านมา (28 ธ.ค. 2560 – 3 ม.ค. 2561) พบว่าในปีนี้ยอดการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต มีจำนวนลดลงเล็กน้อย ซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 มีอุบัติเหตุรวม 38 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 33 ราย และผู้เสียชีวิต 6 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของ จ.สมุทรสาคร สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด มาจากขับรถเร็วเกินกำหนด 17 ครั้ง รองลงมาคือเมาสุรา 10 ครั้ง ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย 23 ครั้ง รองลงมาคือเมาสุรา 9 ครั้ง ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 27 คัน

ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน 11 ครั้ง รองลงมาคือถนนกรมทางหลวง 8 ครั้ง ถนนกรมทางหลวงชนบท 7 ครั้ง ถนนในเขตเทศบาล 4 ครั้ง และถนนใน อบจ. 1 ครั้ง ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุสูงสุดคือทางตรง 22 ครั้ง รองลงมาคือบริเวณทางแยก 6 ครั้ง และทางโค้ง 3 ครั้ง

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ช่วงเวลา 08.01 – 12.00 น. จำนวน 8 ครั้ง รองลงมาคือช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. กับ 20.00 – 00.00 น. จำนวน 6 ครั้ง ช่วงเวลา 12.01 – 16.00 น. จำนวน 5 ครั้ง และช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น. กับ 04.01 – 08.00 น. จำนวน 3 ครั้ง

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการตามมาตรการ 1 ร. 2 ส. 3 ข. 4 ม. (10 รสขม) ของ จ.สมุทรสาคร ตลอดระยะเวลา 7 วัน มีการเรียกตรวจยานพาหนะ แบ่งเป็นรถนั่งส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุก ฯลฯ รวม 13,937 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ รวม 5,117 ราย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *