ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่แก่โรงงานในนิคมฯ สมุทรสาคร

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร พร้อมร่วมฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ที่บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี โดย น.ส.รัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสดังกล่าว ทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ร่วมกิจกรรมทำการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จาก อบต.ท่าทราย อบต.บางกระเจ้า ทต.บ้านเกาะ ทต.ท่าจีน ทต.บางหญ้าแพรก และภาคเอกชน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *