“กรมเจ้าท่า” ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นภาคประมง ขุดลอกร่องน้ำสมุทรสาคร

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน) ปี 2562 งบประมาณ 120 ล้านบาท เปิดรับฟังความคิดเห็น สมาคมการประมงสมุทรสาคร ก่อนดำเนินการ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 ม.ค. ที่ห้องประชุมสมาคมการประมงสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดการประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน) ปีงบประมาณ 2562

โดยมี นายสมพงษ์ เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาสมุทรสาคร นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้แทนจากกรมเจ้าท่า ผู้แทนจากบริษัทรับเหมาขุดลอก เข้าร่วมหารือ ซึ่งการประชุมจัดทำประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนฯ เพื่อแจ้งให้ท้องถิ่นรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ก่อนดำเนินการขุดลอก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้าง บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ให้ดำเนินการก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน) อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร สัญญาเลขที่ 24/2562/พย. ลงวันที่ 16 พ.ย. 2561 วงเงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท ปริมาณวัสดุขุดลอก 2 ล้าน ลบ.ม. ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ส.ค. 2562

ในส่วนของร่องน้ำสมุทรสาคร หรือแม่น้ำท่าจีน ที่จะดำเนินการขุดลอกตามโครงการฯ มีความยาว 22 กม. ตั้งแต่สะพานท่าจีนถึงปากอ่าวมหาชัย มีความกว้างก้นร่อง 60-100 ม. ลึก 5 ม. จากระดับล่างสุด โดยมีปริมาณวัสดุขุดลอก 4,743,492 ลบ.ม. ใช้เรือขุดแบบมียุ้งดิน (HOPPER DREDGING) ฮังจุน 12 ความจุ 3,000 ลบ.ม. ต่อเที่ยว โดยจะนำวัสดุขุดลอกไปทิ้งในพื้นที่ที่กำหนดไว้ ห่างจากปากร่องน้ำถึงจุดศูนย์กลาง 14 กม.

สำหรับความคิดเห็นของคณะกรรมการสมาคมฯ นั้น ต้องการให้ขุดลอกบริเวณฝั่งตรงข้ามวัดช่องลม และบริเวณใกล้กับวัดบางหญ้าแพรก เพื่อให้ตำแหน่งร่องน้ำตรงกับความเป็นจริง ให้กระแสน้ำไหลออกสู่ทะเลได้สะดวก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวพบว่าร่องน้ำมีความตื้นเขิน รวมทั้งบริเวณโป๊ะไฟนำร่องดวงที่ 1-2 เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปได้สะดวก

ซึ่งทางกรมเจ้าท่าจะนำข้อคิดเห็นดังกล่าว แจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ ซึ่งมีนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า เป็นประธานกรรมการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ในส่วนของสมาคมการประมงสมุทรสาคร จะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ชะลอการดำเนินงานไปก่อน โดยให้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการประมงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้การขุดลอกร่องน้ำสมุทรสาครเป็นประโยชน์ต่อชาวประมงได้จริง และสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *