สองนิคมอุตสาหกรรมในสมุทรสาคร ร่วม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์” ทั้งใน-นอกสถานประกอบกิจการ

นิคมฯ สมุทรสาคร และนิคมฯ สินสาคร ร่วมทำความสะอาดใหญ่ ทั้งฉีดน้ำล้างถนนภายในนิคมฯ ทำความสะอาดภายในโรงงาน โดยเฉพาะบอยเลอร์ เพื่อให้นิคมฯ ปลอดฝุ่น ไร้มลพิษ หลังจากสถานการณ์ฝุ่นละอองเริ่มดีขึ้น  

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นิคมอุตสาหกรรมใน จ.สมุทรสาคร ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ร่วมกับภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและพนักงานในสถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่งกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด ฉีดน้ำกวาดล้างถนนทุกเส้นทางภายในนิคมฯ กับล้างพื้นที่โดยรอบโรงงานของแต่ละบริษัทฯ เพื่อลดฝุ่นละอองที่ตกค้างสะสมไม่ให้ปลิวขึ้นสู่อากาศ ส่วนโรงงานที่ต้องใช้บอยเลอร์ ก็จะมีการล้างทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องในเวลาที่หยุดการทำงานตอนกลางคืน ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ภายในนิคมฯ เกิดความสะอาด ปลอดฝุ่น  ไร้มลพิษ ทั้งด้านในและด้านนอกสถานประกอบการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์จากวันที่ จ.สมุทรสาคร เคยมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน ขึ้นสูงสุดจนทำให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ (สีแดง) แล้วลดลงมาจนคุณภาพอากาศวันนี้อยู่ในระดับดี (สีเขียว) นั้นเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคอุตสาหกรรมที่ช่วยกันลดกำลังการผลิตลง และ ภาคการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังนับเป็นความโชคดีของสมุทรสาคร ที่สภาพอากาศโดยรวมดีขึ้นจากท้องฟ้าเปิด จึงนับว่าทุกภาคส่วนนั้นได้ช่วยกัน จนมาถึงวันที่คุณภาพอากาศสมุทรสาครกลายเป็นสีเขียวในวันนี้

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *