“ขนส่งสมุทรสาคร” เพิ่มช่องทางจ่ายภาษีต่อทะเบียนรถ “ศูนย์ราชการสะดวกฯ”

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการต่อทะเบียนรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ที่ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 – 18.00 น.

นางชริตว์จาร์  คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครกำลังปรับปรุงพื้นที่ในอาคารตรวจสภาพรถ ทำให้ต้องปิดพื้นที่จอดรถบางส่วน จึงใคร่ขอให้ผู้ที่จะชำระภาษีรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ไปใช้บริการชำระภาษีเพื่อต่อทะเบียนรถได้ ที่ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

ซึ่งการเปิดให้บริการชำระภาษีรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ที่ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดสมุทรสาครดังกล่าวนั้น ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงว่า เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก เนื่องจากบางครั้งไม่สามารถเดินทางไปชำระภาษีรถประจำปีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครได้ และสำนักงานฯ มีพื้นที่คับแคบ ไม่เพียงพอในการจอดรถเพื่อติดต่อราชการ

สำหรับการชำระภาษีรถยนต์ – รถจักรยานยนต์ที่ศูนย์ราชการสะดวกฯ จะต้องนำหลักฐาน ประกอบด้วย ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี), พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) กรณีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน 5 ปี (ต่อภาษีปีที่ 6 เป็นต้นไป) หรือรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี (ต่อภาษีปีที่ 8 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-820896-8 หรือสายด่วน 1584

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

One Reply to ““ขนส่งสมุทรสาคร” เพิ่มช่องทางจ่ายภาษีต่อทะเบียนรถ “ศูนย์ราชการสะดวกฯ””

  1. โทรติดต่อไม่ได้เลยค่ะ มีเบอร์อื่นมั้ยคะ ตอนนี้โทรทุกเบอร์เลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *