“ดี-แลนด์ กรุ๊ป” รวมพล “คนดีปันสุข” ให้น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด โดย ศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย เพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ นำทีมพนักงานดี-แลนด์ ร่วมจัดกิจกรรม “คนดีปันสุข”โดยได้ส่งมอบท่อน้ำและร่วมสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งให้กับน้องๆ เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและแห้งแล้ง รวมทั้งได้มอบตุ๊กตาที่ได้รับบริจาคจากลูกบ้านในเครือดี-แลนด์ กรุ๊ป และผู้ที่มาใช้บริการศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ ณ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมื่อเร็วๆ นี้