มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. กลุ่มเพื่อนท่านอาทิตย์ บุญญะโสภัต นำโดย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา บริจาคเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร มูลค่ารวม 100,000 บาท โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร