ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ถวายแม่ของแผ่นดิน

(11 ส.ค. 60) สโมสรโรตารีสมุทรสาคร นำโดย นางพนิตา เตละวาณิชย์ พร้อมด้วยสโมสรโรตาแรคท์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ร่วมกับ อบต.บางกระเจ้า และชุมชนบางกระเจ้า ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ถวายแม่ของแผ่นดิน” ณ โรงเรียนวัดวิสุทธาราม ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ