ศึกษาดูงาน BEM

(18 พ.ย. 2565) นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตรและนางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 11 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและเยี่ยมชม บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) (BEM) ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนกลาง ทั้งนี้มี นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ งานบริหารและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

Continue reading “ศึกษาดูงาน BEM”

อบรมหลักสูตร บสก.11

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 11 เนื่องในโอกาสการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ชนะ ยาดี  นายกสมาคมสโมสรลูกเสือไพรพนา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้