แสดงความยินดี

(14 ก.พ.) นายประหยัด ตะคอนรัมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และ น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ในนามผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น 76 มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ ที่เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครเป็นวันแรก ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

ขอบคุณสื่อ

(3 ก.พ.) “พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก” โดยนายประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี ประธานพิพิธภัณฑ์ฯ จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์กับสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมฯ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ และนำเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมของทางพิพิธภัณฑ์ฯ ด้วยดีเสมอมา ณ ห้องหนุมาน ร้านมังกี้ทรีการ์เด้น ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร