คมนาคมกลับลำ! จ้าง 90 ล้านออกแบบใหม่ รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม “หัวลำโพง-มหาชัย” ลอดอุโมงค์เจ้าพระยา

รมว.คมนาคม ออกมาเคลียร์เอง ยืนยันจะทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม หัวลำโพง-บางบอน-มหาชัยต่อไป หลังรักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ เคยกล่าวว่าจะยกเลิกศึกษา จนคนสมุทรสาครโวย “อาคม” ระบุ เตรียมของบฯ 90 ล้าน ออกแบบใหม่ในปีงบประมาณ 2563 หลังอีไอเอไม่ผ่าน เล็งช่วงหัวลำโพง ใช้วิธีลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำเจ้าพระยาถึงวงเวียนใหญ่

จากกรณีที่นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ว่า ได้ยกเลิกศึกษาโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ช่วงหัวลำโพง-บางบอน-มหาชัย ระยะทาง 38 กิโลเมตร เนื่องจากผลการทำประชาพิจารณ์ประชาชนในพื้นที่ พบว่าประชาชนไม่ตอบสนองและคัดค้านการก่อสร้าง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเวนคืนที่ดิน แนวเส้นทางต้องไปก่อสร้างบริเวณชุมชน ทำให้โครงการดังกล่าวจัดอยู่ในโครงการที่ไม่เร่งด่วนในการลงทุน ทำให้ชาวจังหวัดสมุทรสาครที่รอคอยโครงการนี้มานานกว่า 10 ปี แสดงความไม่พอใจจำนวนมาก

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พ.ย. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันจากรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าจะดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2563 จ้างที่ปรึกษาทบทวนแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา วงเงิน 90 ล้านบาท เพื่อดำเนินการออกแบบการก่อสร้างใหม่ในส่วนเฉพาะที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) อาจจะปรับแผนการดำเนินงานโดยออกแบบเป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมต่อระหว่างหัวลำโพง ถึงวงเวียนใหญ่ก่อน จากนั้นจะก่อสร้างเป็นทางวิ่งระดับดินและยกระดับ ตั้งแต่วงเวียนใหญ่ ถึงมหาชัย

โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงหัวลำโพง – มหาชัย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้เคยศึกษาความเหมาะสมไว้ โดยเสนอให้ทำการปรับปรุงทางรถไฟสายแม่กลองเดิม จากสถานีหัวลำโพงไปยัง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 38 กิโลเมตร และจะสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดสมุทรสงครามที่สถานีแม่กลองในระยะต่อไป ซึ่งในการศึกษา ของ สนข. ได้แบ่งความต้องการออกเป็น 2 ส่วน คือ แผนการพัฒนาทางรถไฟให้เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์จากหัวลำโพง ถึงมหาชัยก่อน อีกส่วนหนึ่ง คือ การพัฒนาศูนย์คมนาคมขนส่งตากสินเพื่อเป็นการขยายเขตการให้บริการรถไฟชานเมืองและระบบขนส่งมวลชน

โดยระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงหัวลำโพง – มหาชัย จะเป็นรถไฟฟ้าชานเมืองที่มีรูปแบบ (Commuter Train) มีระบบจ่ายไฟเหนือหัว (Catenary) สามารถทำความเร็วได้สูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าระบบจ่ายไฟรางสาม (Third Rail) ที่ใช้กันอยู่ในโครงข่ายของรถไฟฟ้าในเขตเมืองที่ทำความเร็วสูงสุดได้แค่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นรถไฟชานเมือง และสามารถต่อระยะทางให้ยาวขึ้นได้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว อยู่ภายใต้แผนงานระบบขนส่งมวลชนทางราง ระยะที่ 1 ปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการไว้แล้วตั้งแต่ปี 2550 แต่ยังคงอยู่ระหว่างการปรับแก้ไข ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติให้ปรับแบบการก่อสร้างโดยเฉพาะช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

“โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเชื่อมต่อโครงข่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสะพานตากสิน – บางหว้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ ตลอดจนบริเวณวงเวียนใหญ่ และเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่แยกท่าพระได้ อันเป็นผลทำให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงขอยืนยันจะดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงหัวลำโพง – มหาชัย ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป” นายอาคม กล่าว

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *