สภ.เมืองสมุทรสาคร รับรางวัลชมเชย โครงการ Smart Safety Zone 4.0

รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองสมุทรสาคร รับมอบรางวัลชมเชย โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565 จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็น 1 ใน 100 สถานีที่ดำเนินโครงการระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นประธานในงานประกาศความสำเร็จ และพิธีมอบรางวัลสถานีชนะเลิศตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ,พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหารสูงสุด ,ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน

สำหรับสถานีชนะเลิศตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย รางวัลกองบัญชาการทรงคุณค่า ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 8 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สภ.เมืองสุโขทัย จว.สุโขทัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สภ.เบตง จว.ยะลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สภ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี รางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้แก่ สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่, สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร, สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์, สภ.เขาหลัก จว.พังงา, สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่, สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี และสภ.เมืองสุราษฎร์ธานี จว.สุราษฎร์ธานี และรางวัลเครือข่ายภาคีประชาชนทรงคุณค่า 3 รางวัล ได้แก่ ภาคีเครือข่ายประชาชน สภ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี, ภาคีเครือข่ายประชาชน สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ และภาคีเครือข่ายประชาชน สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ สำหรับ สภ.เมืองสมุทรสาคร ผู้รับรางวัล ได้แก่ พ.ต.ท.ยงลิต ศุภผล รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองสมุทรสาคร

สืบเนื่องจาก ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขับเคลื่อนโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564 นำร่องสถานีตำรวจ 15 แห่งทั่วประเทศ เมื่อสิ้นสุดโครงการพบว่าผลการดำเนินงานในระยะแรกมีแนวโน้มดีขึ้น จึงได้ขยายพื้นที่สู่สถานีตำรวจ 100 แห่งทั่วประเทศในระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2564 ถึงปัจจุบัน พบว่า ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนในพื้นที่ลดลง ความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ต่อประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสูงขึ้น และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในงานป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับรางวัลการป้องกันอาชญากรรม ด้านการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จากเวทีประชุมสุดยอดตำรวจโลก หรือ World Police Summit ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อเดือน มี.ค. 2565

โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ อาทิ สำรวจกล้อง CCTV ในพื้นที่ ปรับมุมกล้อง และบูรณาการการใช้งานกล้องร่วมกันพร้อมติดตั้งเพิ่มเติม, นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม เช่น มีการติดตั้งกล้อง AI ตรวจจับใบหน้า และกล้อง AI ตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น, ติดตั้งเสาสัญญาณ SOS เพื่อประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนได้ทันที, จัดทำห้องปฏิบัติการ CCOC โดยเชื่อมสัญญาณจากกล้องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานราชการ และเอกชนมายังห้องปฏิบัติการและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อคอยควบคุมสั่งการได้ตลอด 24 ชั่วโมง, จัดทำแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร เช่น POLICE 4.0, POLICE I LERT U, Line OA และการแจ้งความออนไลน์ รวมถึงการสร้าง Cyber Village, ร่วมกับหน่วยงานในท้องที่ปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย, สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประชาชนในการช่วยป้องกันอาชญากรรม และ ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เป็นต้น

อ่านประกอบ : “บิ๊กโจ๊ก” ตรวจเยี่ยมโครงการ “สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0” สภ.เมืองสมุทรสาคร (27 ก.ค. 2565)

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *