แสดงความยินดี

(14 ก.พ.) นายประหยัด ตะคอนรัมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และ น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ในนามผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น 76 มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ ที่เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครเป็นวันแรก ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *