ศึกษาดูงาน BEM

(18 พ.ย. 2565) นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตรและนางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 11 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและเยี่ยมชม บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) (BEM) ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนกลาง ทั้งนี้มี นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ งานบริหารและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *