รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คาดสมุทรสาครมี ส.ส. 3 คนเหมือนเดิม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2560 ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 มีจำนวนมาตราทั้งหมด 279 มาตรา

Continue reading “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คาดสมุทรสาครมี ส.ส. 3 คนเหมือนเดิม”

ส่องเทรนด์ร้านฟาสฟู้ด “KFC” งัด “น้ำอัดลมรีฟิล” สู้ศึกชิงลูกค้า

(ตีพิมพ์ครั้งแรก 1 เมษายน 2560)

คนที่มาใช้บริการร้านเคเอฟซีบางสาขาในช่วงนี้ อาจจะรู้สึกแปลกใจกับ “จุดบริการน้ำอัดลม” ที่นำมาติดตั้งภายในร้านบางสาขาเมื่อไม่นานมานี้

Continue reading “ส่องเทรนด์ร้านฟาสฟู้ด “KFC” งัด “น้ำอัดลมรีฟิล” สู้ศึกชิงลูกค้า”

สมุทรสาครประชากรพุ่ง556,719-สัญชาติอื่นเพิ่มกว่า5พัน

(ตีพิมพ์ครั้งแรก 2 เมษายน 2560)

กางตัวเลขจำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักร พบสมุทรสาครมี 5.5 แสนคน อันดับที่ 45 ของประเทศ เพิ่มขึ้น 1.1 หมื่นคน สัญชาติอื่นเพิ่มขึ้นกว่า 5 พันคน จากปี 2558 อยู่อันดับที่ 47 ด้านผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีจำนวนสูงถึง 4.3 แสนคน จากสถานประกอบการ 9.5 พันแห่ง

Continue reading “สมุทรสาครประชากรพุ่ง556,719-สัญชาติอื่นเพิ่มกว่า5พัน”