สมุทรสาครประชากรพุ่ง556,719-สัญชาติอื่นเพิ่มกว่า5พัน

(ตีพิมพ์ครั้งแรก 2 เมษายน 2560)

กางตัวเลขจำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักร พบสมุทรสาครมี 5.5 แสนคน อันดับที่ 45 ของประเทศ เพิ่มขึ้น 1.1 หมื่นคน สัญชาติอื่นเพิ่มขึ้นกว่า 5 พันคน จากปี 2558 อยู่อันดับที่ 47 ด้านผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีจำนวนสูงถึง 4.3 แสนคน จากสถานประกอบการ 9.5 พันแห่ง

Continue reading “สมุทรสาครประชากรพุ่ง556,719-สัญชาติอื่นเพิ่มกว่า5พัน”