Beauty Boy Group จัดการประกวด ‘หนูน้อย-เทพธิดา-เทพบุตรทะเลไทย’ 2560

เปิดเวทีการประกวดครั้งแรก หนูน้อย เทพบุตร เทพธิดาทะเลไทย by Beauty Boy Group มีผู้เข้าร่วมประกวดนับสิบคน “น้องชีส” คว้ารางวัลหนูน้อยทะเลไทย ส่วน “น้องน้ำหวาน” สวยปัง ครองมงกุฎเทพธิดาทะเลไทยปีแรก ส่วน “น้องอัฑฒ์” ชนะใจกรรมการ ได้ตำแหน่งเทพบุตรทะเลไทยสำเร็จ

Continue reading “Beauty Boy Group จัดการประกวด ‘หนูน้อย-เทพธิดา-เทพบุตรทะเลไทย’ 2560”

พมจ.สมุทรสาคร นำคนพิการในพื้นที่ เข้าถวายสักการะพระบรมศพ

คนพิการและผู้ดูแล 50 คน ในพื้นที่สมุทรสาคร ร่วมเดินทางกราบถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในโครงการ “พม.พาคนไกล มาใกล้พ่อ”

Continue reading “พมจ.สมุทรสาคร นำคนพิการในพื้นที่ เข้าถวายสักการะพระบรมศพ”

“ผู้ว่าประภัสสร์” เน้นย้ำเรื่องความสะอาด ถ.พระราม 2 ให้ยั่งยืน – ให้ฝ่ายปกครองจัดระเบียบสถานบันเทิง

จังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2560 กล่าวให้ในที่ประชุมทราบในหลายประเด็น ทั้งเรื่อง Big Cleaning Day ถ.พระราม 2 เรื่องการจัดการสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานราชการ การจัดระเบียบสถานบันเทิง ฯลฯ

Continue reading ““ผู้ว่าประภัสสร์” เน้นย้ำเรื่องความสะอาด ถ.พระราม 2 ให้ยั่งยืน – ให้ฝ่ายปกครองจัดระเบียบสถานบันเทิง”

ทต.นาดี อบรมส่งเสริมความรู้สิทธิและหน้าที่พลเมืองแก่ประชาชน

เทศบาลตำบลนาดี จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน ประจำปี 2560 โดยวิทยากรจาก กกต.จว.สมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมประมาณ 50 คน

Continue reading “ทต.นาดี อบรมส่งเสริมความรู้สิทธิและหน้าที่พลเมืองแก่ประชาชน”

‘เคพีเอ็น สารินซิตี้’ เชิญชวนเยาวชนสมุทรสาคร ร่วมประกวดวงดนตรี ‘Show Your Dreams’

สถาบันดนตรี เคพีเอ็น สารินซิตี้ สมุทรสาคร เปิดโอกาสแก่เด็กและเยาวชนชาวสมุทรสาคร ระหว่าง 7-18 ปี ฟอร์มวงดนตรีร่วมการประกวด “Show Your Dreams By KPN Sarin City Samutsakhon” ชิงทุนการศึกษา 2 หมื่นบาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และคอร์สเรียนดนตรีจากสถาบันฯ

Continue reading “‘เคพีเอ็น สารินซิตี้’ เชิญชวนเยาวชนสมุทรสาคร ร่วมประกวดวงดนตรี ‘Show Your Dreams’”

สมุทรสาคร ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

ปชส.สมุทรสาคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมหารือขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 ไปสู่การปฏิบัติ

Continue reading “สมุทรสาคร ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด”

เปิดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9


ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ดอกไม้แทนใจถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 แก่ประชาชนทั่วไป ด้วยความร่วมมือของสโมสรโรตารีสมุทรสาครทั้ง 3 อำเภอ รพ.มหาชัย และพอร์โต้ ชิโน่

Continue reading “เปิดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9”

สมุทรสาครจัดกิจกรรมรณรงค์-ทอดผ้าป่า เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2560

แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับภาคเอกชน จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 ด้วยคำขวัญ “แรงงานสมุทรสาครยุคใหม่ ร่วมใจขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0” นำแรงงานไทย-เมียนมา รณรงค์ต้านค้ามนุษย์ ยาเสพติด ลดอันตรายจากการทำงาน และทำบุญทอดผ้าป่าแรงงาน

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “แรงงานสมุทรสาครยุคใหม่ ร่วมใจขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยส่วนราชการ ผู้ประกอบการโรงงานและลูกจ้าง ทั้งแรงงานชาวไทยและชาวเมียนมาเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

ภายในงาน มีกิจกรรมกล่าวปฏิญาณตนเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายประจักร ชาวน้ำวน ประธานสหภาพแรงงานพัทยาฟู้ด อินดัสตรี เป็นผู้กล่าวนำ ต่อด้วยกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ต่อต้านยาเสพติด ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อด้วยกิจกรรมทางศาสนา ทอดผ้าป่าแรงงาน เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

สำหรับการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสภาคีทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง อาสาสมัครแรงงาน ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะอันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เพื่อยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคี ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ส่งผลให้การประสานความร่วมมือด้านแรงงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า แรงงานเป็นกลุ่มคนที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แรงงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องและให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้นายจ้างประกาศกำหนดวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดตามประเพณี เพื่อให้ลูกจ้างมีโอกาสประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

สมุทรสาคร รณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว เพื่อลดการระบาดในพื้นที่

เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ใน 3 วิธี ให้สามารถลดการระบาดลงได้

Continue reading “สมุทรสาคร รณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว เพื่อลดการระบาดในพื้นที่”

สมุทรสาครร่วมมือ 13 อปท. ทำความสะอาดใหญ่ ถ.พระราม 2

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง รณรงค์กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning day ถ.พระราม 2 ตามแนวทาง “จังหวัดสะอาด” ของกระทรวงมหาดไทย

Continue reading “สมุทรสาครร่วมมือ 13 อปท. ทำความสะอาดใหญ่ ถ.พระราม 2”