เผยโฉม “ศิริไพบูลย์พัฒนาการ”

โครงการก่อสร้างถนนสาย สค.5031 แยก ทช.สค.2004-บ.เจษฎาวิถี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ของกรมทางหลวงชนบท ที่มีบริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จำกัด เป็นผู้รับเหมา ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2558

ผ่านพ้นไปแล้ว 2 ปี ยังไม่มีทีท่าว่าจะไม่แล้วเสร็จ ที่ผ่านมาผู้รับเหมามักจะอ้างว่า ติดปัญหาการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าและท่อประปา ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ตามสัญญาจ้างกำหนดแล้วเสร็จภายใน 6 ส.ค นี้ แต่เนื่องจากติดปัญหาสาธารณูปโภค ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะต้องมีการขยายอายุสัญญาออกไป เสียค่าปรับวันละ 932.5 แสนบาท

งานก่อสร้างทั้งหมดเดินหน้าไปประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือจะไปหนักเรื่องสะพานข้ามคลอง 16 แห่งเป็นหลัก มีทั้งก่อสร้างใหม่และขยายของเดิม ตั้งแต่สะพานข้ามคลองสนามชัยเข้ามา

หลายคนสงสัยว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างถนนที่คว้างบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท 373 ล้านบาท นั้นเป็นใคร มาจากไหน มีผลงานอะไร และทำไมการก่อสร้างยังคงล่าช้า

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2536 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ที่ตั้ง 123 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

มี นายโยธิน ตันประเสริฐ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม ลงทุนด้วยเงิน 32 ล้านบาท น.ส.โชติกา เลปนานนท์ 15 ล้านบาท น.ส.ศิริวรรณ ตันประเสริฐ 11 ล้านบาท

นายสุเทพ ตันประเสริฐ 5 ล้านบาท และนางนิตยา ตันประเสริฐ 37 ล้านบาท

ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการประกอบด้วย นายโยธิน น.ส.โชติกา และ น.ส.ศิริวรรณ

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2556 ได้แปรสภาพเป็น บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีนายโยธิน น.ส.โชติกา และ น.ส.ศิริวรรณ เป็นคณะกรรมการ

ในปี 2558 มีสินทรัพย์รวม 709 ล้านบาท เฉพาะที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 371 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 436.35 ล้านบาท ส่วนหนี้สินรวม 361.60 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน 3 ปีย้อนหลัง (ยกเว้นปี 2559 ที่ยังไม่ส่งงบการเงิน) ปี 2556 กำไรสุทธิ 47.80 ล้านบาท ปี 2557 กำไรสุทธิ 34.23 ล้านบาท และปี 2558 กำไรสุทธิ 45.17 ล้านบาท

ข้อมูลจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐมาแล้ว 575 สัญญา มูลค่า 4,526 ล้านบาท

แบ่งออกเป็น กรมทางหลวง 61 สัญญา 1,333 ล้านบาท, กรมทางหลวงชนบท 192 สัญญา 1,666 ล้านบาท ไม่นับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 264 สัญญา 1,130 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการก่อสร้างถนน สะพาน

ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงปัจจุบัน ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐมาแล้ว 78 สัญญา 777 ล้านบาท มากที่สุดคือ กรมทางหลวงชนบท 37 สัญญา 293.26 ล้านบาท

รองลงมาคือ กรมทางหลวง 28 สัญญา แต่มูลค่าสัญญารวมกันสูงถึง 430 ล้านบาท ส่วนมากจะเป็นงานบูรณะทาง ปรับปรุงทางหลวง นอกนั้นเป็นของกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในปีงบประมาณ 2560 (ทำสัญญาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559) ศิริไพบูลย์พัฒนาการ รับงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท รวม 16 โครงการ รวมมูลค่า 135.36 ล้านบาท ได้แก่

ที่มา : http://procurement-oag.in.th

กรมทางหลวง 5 โครงการ รวมมูลค่า 64.35 ล้านบาท ได้แก่

1. บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง – แสมดำ ตอน 3 กม.12+500 ถึง กม.13+700 ทางหลักด้านขวาทาง มูลค่า 11.08 ล้านบาท กับแขวงการทางธนบุรี

2. จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ มูลค่า 11.16 ล้านบาท กับ สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงคราม

3. งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ตอน 1 39+523 – กม.39+789 มูลค่า 13.07 ล้านบาท กับ แขวงการทางสมุทรสาคร

4. จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ มูลค่า 10.26 ล้านบาท กับ สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงคราม

5. งานกิจกรรมปรับปรุง ทางหลวงผ่านย่านชุมชน ปี 2560 มูลค่า 18.78 ล้านบาท กับ สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงคราม

กรมทางหลวงชนบท 11 โครงการ รวมมูลค่า 71 ล้านบาท ได้แก่

1. งานไฟฟ้าแสงสว่างไฟจราจรบนถนนสาย สค 4016 – บ้านท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มูลค่า 1.70 ล้านบาท กับ สำนักงานทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

2. งานไฟฟ้าแสงสว่างไฟจราจรบนถนนสาย สค 5052 – บ้านหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มูลค่า 1.67 ล้านบาท กับ สำนักงานทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

3. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สค 4012 แยก ทล. โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มูลค่า 1.89 ล้านบาท กับ สำนักงานทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

4. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตตอนบ้านลาดบัวหลวง อ.ไทรน้อย มูลค่า 7 ล้านบาท กับ สำนักงานทางหลวงชนบทนนทบุรี

5. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงบ้านเจ้าเฟื่อง อ.ไทรน้อย มูลค่า 7.5 ล้านบาท กับ สำนักงานทางหลวงชนบทนนทบุรี

6. จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต มูลค่า 4.98 ล้านบาท กับ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

7. เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเลียบคลองสิบ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มูลค่า 2.35 ล้านบาท กับ สำนักงานทางหลวงชนบทปทุมธานี

8. จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก มูลค่า 21.97 ล้านบาท กับ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

9. โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตบ้านรางจันทร์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร มูลค่า 6.98 ล้านบาท กับ สำนักงานทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

10. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านคลองตาขำ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มูลค่า 7.97 ล้านบาท กับ สำนักงานทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

11. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านโคกวัด (ตอนสมุทรสาคร) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มูลค่า 6.98 ล้านบาท กับ สำนักงานทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

แม้อาจจะมีคนสงสัยว่า ในเมื่อบริษัทฯ มีประสบการณ์รับเหมางานมาเยอะแยะ แต่ทำไมถนนสายเจษฎาวิถี-พันท้ายนรสิงห์ ที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงบัดนี้ยังไม่แล้วเสร็จ

บอกได้คำเดียวว่า คำตอบคงลอยอยู่ในสายลม.แสดงความคิดเห็น


เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น
• กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

เรื่องก่อนหน้า-ย้อนหลัง