สมุทรสาครประชากรพุ่ง556,719-สัญชาติอื่นเพิ่มกว่า5พัน

กางตัวเลขจำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักร พบสมุทรสาครมี 5.5 แสนคน อันดับที่ 45 ของประเทศ เพิ่มขึ้น 1.1 หมื่นคน สัญชาติอื่นเพิ่มขึ้นกว่า 5 พันคน จากปี 2558 อยู่อันดับที่ 47 ด้านผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีจำนวนสูงถึง 4.3 แสนคน จากสถานประกอบการ 9.5 พันแห่ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

พบว่า ประชากรทั่วประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 65,931,550 คน

ผู้ที่มีสัญชาติไทย แบ่งออกเป็น ชาย 31,923,786 คน หญิง 33,173,119 คน รวม 65,096,905 คน

ส่วนผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย แบ่งออกเป็น ชาย 434,022 คน หญิง 400,623 คน รวม 834,645 คน

นับกันเฉพาะ จ.สมุทรสาคร พบว่ามีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 556,719 คน

ผู้ที่มีสัญชาติไทย แบ่งออกเป็น ชาย 254,765 คน หญิง 274,996 คน รวม 529,761 คน

ส่วนผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย แบ่งออกเป็น ชาย 14,067 คน หญิง 12,891 คน รวม 26,958 คน

21 จังหวัดที่มีประชากรเกิน 1 ล้านคน ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร 5,686,646 คน
2. นครราชสีมา 2,631,435 คน
3. อุบลราชธานี 1,862,965 คน
4. ขอนแก่น 1,801,753 คน
5. เชียงใหม่ 1,735,762 คน
6. บุรีรัมย์ 1,587,897 คน
7. อุดรธานี 1,578,783 คน
8. นครศรีธรรมราช 1,554,432 คน
9. ชลบุรี 1,483,049 คน
10. ศรีสะเกษ 1,470,341 คน
11. สงขลา 1,417,440 คน
12. สุรินทร์ 1,395,567 คน
13. ร้อยเอ็ด 1,307,982 คน
14. สมุทรปราการ 1,293,553 คน
15. เชียงราย 1,282,544 คน
16. นนทบุรี 1,211,924 คน
17. สกลนคร 1,145,949 คน
18. ชัยภูมิ 1,138,199 คน
19. ปทุมธานี 1,111,376 คน
20. นครสวรรค์ 1,066,455 คน
21. สุราษฎร์ธานี 1,050,913 คน

ส่วน 10 จังหวัดแรก ที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่

1. ระนอง 189,154 คน
2. สมุทรสงคราม 194,069 คน
3. สิงห์บุรี 210,588 คน
4. ตราด 229,437 คน
5. นครนายก 258,359 คน
6. พังงา 265,579 คน
7. แม่ฮ่องสอน 275,884 คน
8. อ่างทอง 282,404 คน
9. สตูล 317,612 คน
10. ชัยนาท 330,431 คน

หลายคนคงสงสัยว่า จากทั้งหมด 77 จังหวัดทั่วประเทศ (รวมกรุงเทพมหานครไปด้วย) สมุทรสาครอยู่ในอันดับที่เท่าใด

หากนำข้อมูลมาเรียงลำดับ พบว่าสมุทรสาครมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 45 หรือหากนับประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 33

ขึ้นมาจาก ปี 2558 อยู่ที่อันดับที่ 47 ที่มีจำนวนประชากรรวม 545,454 คน แบ่งออกเป็น ผู้ที่มีสัญชาติไทย 523,565 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 21,889 คน

เพิ่มขึ้น 11,265 คน แบ่งเป็นสัญชาติไทยเพิ่มขึ้น 6,196 คน ไม่ได้สัญชาติไทยเพิ่มขึ้นถึง 5,069 คน

เมื่อมาดูจำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

พบว่าจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ประกันตนรวมทั้งสิ้น 434,657 คน จากสถานประกอบการ 9,594 แห่ง

– สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร มีสถานประกอบการ 6,004 แห่ง ผู้ประกันตนภาคบังคับ มาตรา 33 รวม 246,272 คน ภาคสมัครใจ มาตรา 39 รวม 13,767 คน และมาตรา 40 รวม 16,840 คน รวมทั้งสิ้น 276,879 คน

– สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน มีสถานประกอบการ 3,590 คน ผู้ประกันตนภาคบังคับ มาตรา 33 รวม 125,649 คน ภาคสมัครใจ มาตรา 39 รวม 15,708 คน และมาตรา 40 รวม 16,421 คน รวมทั้งสิ้น 157,778 คน

จากตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แม้พื้นที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 73 ของประเทศ แต่ความเจริญในฐานะเมืองแห่งอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย เป็นเมืองบริวารของกรุงเทพมหานคร ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

หมายเหตุ : เรียงลำดับประชากรสูงสุด จากมากไปหาน้อย

1 กรุงเทพมหานคร 5,686,646
2 จังหวัดนครราชสีมา 2,631,435
3 จังหวัดอุบลราชธานี 1,862,965
4 จังหวัดขอนแก่น 1,801,753
5 จังหวัดเชียงใหม่ 1,735,762
6 จังหวัดบุรีรัมย์ 1,587,897
7 จังหวัดอุดรธานี 1,578,783
8 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,554,432
9 จังหวัดชลบุรี 1,483,049
10 จังหวัดศรีสะเกษ 1,470,341
11 จังหวัดสงขลา 1,417,440
12 จังหวัดสุรินทร์ 1,395,567
13 จังหวัดร้อยเอ็ด 1,307,982
14 จังหวัดสมุทรปราการ 1,293,553
15 จังหวัดเชียงราย 1,282,544
16 จังหวัดนนทบุรี 1,211,924
17 จังหวัดสกลนคร 1,145,949
18 จังหวัดชัยภูมิ 1,138,199
19 จังหวัดปทุมธานี 1,111,376
20 จังหวัดนครสวรรค์ 1,066,455
21 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,050,913
22 จังหวัดเพชรบูรณ์ 995,223
23 จังหวัดกาฬสินธุ์ 985,232
24 จังหวัดมหาสารคาม 963,484
25 จังหวัดนครปฐม 905,008
26 จังหวัดกาญจนบุรี 885,112
27 จังหวัดราชบุรี 869,823
28 จังหวัดพิษณุโลก 865,759
29 จังหวัดสุพรรณบุรี 848,567
30 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 810,320
31 จังหวัดนราธิวาส 789,681
32 จังหวัดลพบุรี 757,321
33 จังหวัดลำปาง 748,850
34 จังหวัดกำแพงเพชร 729,542
35 จังหวัดนครพนม 716,873
36 จังหวัดฉะเชิงเทรา 704,399
37 จังหวัดปัตตานี 700,961
38 จังหวัดระยอง 700,223
39 จังหวัดตรัง 641,684
40 จังหวัดสระบุรี 640,065
41 จังหวัดเลย 639,801
42 จังหวัดตาก 631,965
43 จังหวัดสุโขทัย 600,231
44 จังหวัดสระแก้ว 559,017
45 จังหวัดสมุทรสาคร 556,719
46 จังหวัดพิจิตร 543,482
47 จังหวัดยโสธร 539,815
48 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 539,534
49 จังหวัดจันทบุรี 532,466
50 จังหวัดพัทลุง 523,723
51 จังหวัดยะลา 522,279
52 จังหวัดหนองคาย 520,363
53 จังหวัดหนองบัวลำภู 510,734
54 จังหวัดชุมพร 507,604
55 จังหวัดปราจีนบุรี 484,829
56 จังหวัดเพชรบุรี 480,652
57 จังหวัดน่าน 479,916
58 จังหวัดพะเยา 479,188
59 จังหวัดกระบี่ 465,931
60 จังหวัดอุตรดิตถ์ 458,197
61 จังหวัดแพร่ 449,810
62 จังหวัดบึงกาฬ 421,625
63 จังหวัดลำพูน 405,999
64 จังหวัดภูเก็ต 394,169
65 จังหวัดอำนาจเจริญ 377,120
66 จังหวัดมุกดาหาร 349,474
67 จังหวัดชัยนาท 330,431
68 จังหวัดอุทัยธานี 330,299
69 จังหวัดสตูล 317,612
70 จังหวัดอ่างทอง 282,404
71 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 275,884
72 จังหวัดพังงา 265,579
73 จังหวัดนครนายก 258,358
74 จังหวัดตราด 229,437
75 จังหวัดสิงห์บุรี 210,588
76 จังหวัดสมุทรสงคราม 194,069
77 จังหวัดระนอง 189,154แสดงความคิดเห็น


เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น
• กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

เรื่องก่อนหน้า-ย้อนหลัง