วิธีโอนเงินพร้อมเพย์ ต่ำกว่า 5,000 บาท โอนฟรี

ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้เปิดให้บริการ “โอนเงินพร้อมเพย์” ระหว่างบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และประหยัดค่าธรรมเนียม

โดยใช้เพียงแค่ “เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก” หรือ “เบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก” ที่สมัครบริการพร้อมเพย์ ผูกกับบัญชีธนาคารของตัวเอง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร และไม่จำกัดว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือข้ามจังหวัด

ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นระบบการชำระเงินที่ภาครัฐ โดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับหลายหน่วยงานพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการโอนเงินและรับเงิน ทั้งจากภาครัฐมายังประชาชน หรือจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง

ผู้สนใจสมัครบริการพร้อมเพย์ได้หลายช่องทาง อาทิ

– สาขาของธนาคาร นำบัตรประชาชน (ถ้าต้องการผูกกับเลขที่บัตรประชาชน) เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ถ้าต้องการผูกกับเบอร์มือถือ) สมุดบัญชีธนาคาร ติดต่อได้ที่ธนาคารที่เราต้องการผูกบัญชีทุกสาขาทั่วประเทศ

– ผ่านตู้เอทีเอ็ม (ถ้ามี)

– ผ่านอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (บางธนาคาร)

– ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือ (บางธนาคาร)

– ผ่านคอลล์เซ็นเตอร์ของธนาคาร (บางธนาคาร)

เงื่อนไขการลงทะเบียนพร้อมเพย์

– เบอร์โทรศัพท์มือถือ ต้องลงทะเบียนซิมการ์ด ภายใต้หมายเลขบัตรประชาชนเดียวกับเจ้าของบัญชี

– เลขที่บัตรประชาชน 1 หมายเลข ผูกบัญชีธนาคารได้ 1 บัญชี

– เบอร์โทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลข ผูกบัญชีธนาคารได้ 1 บัญชี

– 1 คน ผูกบัญชีได้สูงสุด 4 บัญชี ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน 1 บัญชี และเบอร์โทรศัพท์มือถือ 3 บัญชี

– เลขที่บัตรประชาชน 1 หมายเลข และเบอร์โทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลข ผูกบัญชีธนาคารพร้อมกัน 1 บัญชีได้

วิธีการโอนเงินพร้อมเพย์ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม

1. สอดบัตร กดรหัสบัตรเอทีเอ็ม

2. เข้าไปที่เมนู “โอนเงินพร้อมเพย์”

– จะอยู่ในเมนู “โอนเงินพร้อมเพย์” ที่หน้าแรก

– ถ้าหาไม่เจอ ให้ค้นไปที่เมนู “โอนเงิน” เลือก “โอนเงินพร้อมเพย์”

3. ทำตามขั้นตอนหน้าจอ

– เลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงิน (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)

– ใส่รหัสพร้อมเพย์ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก

– บางธนาคาร จะให้เลือกระหว่าง “โอนให้หมายเลขบัตรประชาชน” (13 หลัก) กับ “โอนเงินให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ” (10 หลัก) เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

– กรอกจำนวนเงินที่ต้องการโอน

4. ตรวจสอบความถูกต้อง โดยเฉพาะชื่อบนหน้าจอ แล้วกด “ยืนยัน”

5. รับบัตรเอทีเอ็ม และสลิปเป็นหลักฐานการทำรายการ

วิธีการโอนเงินพร้อมเพย์ผ่านมือถือ (บางธนาคาร)

สำหรับคนที่มีแอปพลิเคชั่นธนาคารบนมือถืออยู่แล้ว ให้เลือกรายการ “โอนเงิน” (Fund Transfer) แล้วเลือก “พร้อมเพย์” (PromptPay)

จากนั้น ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และจำนวนเงินที่ต้องการโอน หากถูกต้อง เลือก ยืนยัน (บางธนาคารอาจให้ใส่รหัส OTP เพื่อยืนยันการโอนเงิน)

สำหรับคนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play หรือ App Store เท่านั้น อย่าดาวน์โหลดผ่านลิงก์หรือ SMS เด็ดขาด

วิธีการโอนเงินพร้อมเพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต (บางธนาคาร)

สำหรับคนที่สมัครบริการธนาคารอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว ให้เลือกรายการ “โอนเงิน” (Fund Transfer) แล้วเลือก “โอนเงินพร้อมเพย์” (PromptPay)

จากนั้น ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และจำนวนเงินที่ต้องการโอน หากถูกต้อง เลือก ยืนยัน (บางธนาคารอาจให้ใส่รหัส OTP เพื่อยืนยันการโอนเงิน)

สำหรับคนที่ยังไม่สมัครบริการธนาคารอินเตอร์เน็ต สมัครได้ผ่านสาขาของธนาคาร หรือตู้เอทีเอ็ม หรือผ่านเว็บไซต์ (ต้องคลิกผ่านเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรงเท่านั้น)

ค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์

– ต่ำกว่า 5,000 บาท โอนฟรี

– ตั้งแต่ 5,000-30,000 บาท ค่าธรรมเนียม 2 บาท

– ตั้งแต่ 30,000-100,000 บาท ค่าธรรมเนียม 5 บาท

– มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ถึงวงเงินสูงสุดของแต่ละธนาคาร ค่าธรรมเนียม 10 บาท

พร้อมเพย์ ทำอะไรได้อีก

– รับเงินสวัสดิการจากรัฐ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ ผ่านเลขที่บัตรประชาชนที่ผูกกับพร้อมเพย์

– รับเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากร ผ่านเลขที่บัตรประชาชนที่ผูกกับพร้อมเพย์

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คอลล์เซ็นเตอร์ของแต่ละธนาคาร หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

– กิตตินันท์ นาคทอง –แสดงความคิดเห็น


เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น
• กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

เรื่องก่อนหน้า-ย้อนหลัง