เผยสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมประจำปี 2554

เปิดรายชื่อสถานพยาบาลเครือข่าย “คลีนิค-สหคลีนิค-คลีนิคเวชกรรม” ในสมุทรสาคร จากโรงพยาบาลรัฐ 3 แห่ง และเอกชน 5 แห่ง ประกอบการตัดสินใจเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ทำเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ถึง 31 มีนาคมนี้ พบหลัง ร.พ.เอกชัย ออกจากการเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2554 สถานพยาบาล 11 แห่งชะงัก แต่มีอยู่ 6 แห่งเปลี่ยนโรงพยาบาลอื่นแทนแล้วกลับมาใช้บริการต่อได้

สำนักงานประกันสังคม จัดให้มีการเปลี่ยนสถานพยาบาล โดยผู้ประกันตนที่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ หรือ ผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลไว้แล้ว แต่สถานพยาบาลนั้น ออกจากการเป็นสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จัดสถานพยาบาลอื่นให้ก่อน หากผู้ประกันตนมีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554

อย่างไรก็ตาม ในการยื่นแบบคำขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนจะต้องสำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับเดิมไว้เพื่อการรับบริการทางการแพทย์ ในกรณีที่ผู้ประกันตนยังไม่สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลใหม่ในระหว่างการเปลี่ยนสถานพยาบาลและยังไม่ได้บัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับใหม่ หากผู้ประกันตนจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ให้ตรวจสอบสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ก่อน ซึ่งรายชื่อสถานพยาบาลสามารถตรวจสอบได้จาก www.sso.go.th หรือ ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 1506 กด 1 หรือ สำนักงานประกันสังคม  เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา แต่หากผู้ประกันตนไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลเดิมได้ต่อไป

มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3442-6041, 0-3442 6100, 0-3482-0507 ถึง 8 กระทุ่มแบน โทร. 0-3447-0279 ถึง 83, 0-3447-9771 ถึง 3 หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

สถานพยาบาลเครือข่ายประจำปี 2554 จ.สมุทรสาคร

ที่มา : สำนักจัดระบบทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ร.พ.สมุทรสาคร (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 3442 7099

• คลินิกวิบูลย์ การแพทย์
• คลินิกนิคมซอย 15 การแพทย์
• คลินิกประวิทย์การแพทย์
• คลินิกแพทย์วีรศักดิ์
• คลินิกปิตินันท์การแพทย์
• คลินิกเวชกรรมสายห้าการแพทย์
• คลินิกแพทย์ชรินทร์
• คลินิกแพทย์โมลี
• คลินิกแพทย์วรดา
• คลินิกปาริชาติ-ชัยวิเชียรการแพทย์
• คลินิกแพทย์อภิชาติ
• คลินิกแพทย์อัญชลี
• คลินิกวิบูลย์-กมลทิพย์การแพทย์
• คลินิกเวชกรรมสมคิดการแพทย์
• คลินิกพีรชัยการแพทย์
• คลินิกเวชกรรมหมอธนพัฒน์
• คลินิกเวชกรรมหมอธรรมวิทย์
• คลินิกเวชกรรมโอภาสการแพทย์
• คลินิกเวชกรรมหมอพิชัย
• คลินิกเวชกรรมหมอปัญญา
• คลินิกสมเกียรติการแพทย์
• คลินิกสมุทรสาครการแพทย์
• คลินิกหมอพิสิษฐ์การแพทย์
• คลินิกหมอไพศาลการแพทย์
• คลินิกหมอศักดิ์ชัยการแพทย์
• คลินิกหมอสงกรานต์การแพทย์
• คลินิกหมออภิเชษฐ์การแพทย์
• คลินิกอนันต์การแพทย์
• สหคลินิกนายแพทย์วิชัย-ทันตแพทย์ศิริพร
• ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.กระทุ่มแบน (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3484 4430

• คลินิกกิติพรการแพทย์
• คลินิกพุทธมณฑลสาย 4 การแพทย์
• คลินิกเวชกรรมคลองแค
• คลินิกแพทย์พรชัย
• คลินิกเวชกรรม รัชนีกรการแพทย์
• คลินิกเวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์
• คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์
• คลินิกเวชกรรมหมอณัฐวุฒิ
• คลินิกหมอไพโรจน์และเพื่อนการแพทย์
• คลินิกสาทิพย์การแพทย์
• คลินิกหมออภิชาติการแพทย์
• เซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม
• ยอดยิ่งคลินิกเวชกรรม
• บ้านเราคลินิกเวชกรรม
• วิชิตคลินิกเวชกรรม
• สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
• ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.บ้านแพ้ว (กระทรวงสาธารณสุข)  โทร. 0 3441 9539

• คลินิกมหาชัยการแพทย์
• คลินิกเวชกรรมวิชาการแพทย์
• คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย
• เซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม
• สุขภาพคลินิกเวชกรรม
• ร.พ.ชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ร.พ.มหาชัย (เอกชน)  โทร. 0 3442 4990 ต่อ 177

• คลองครุคลินิกการแพทย์
• คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์
• ร.พ.มหาชัย 3
• คลินิกแพทย์มหาชัย
• คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก
• คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย
• คลินิกหมอบุญรักษ์การแพทย์
• คลินิกหมอวิญญูเวชกรรม
• สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
• สหคลินิกเมืองใหม่การแพทย์
• คลินิกผู้ป่วยนอก ร.พ.มหาชัย 3 การแพทย์
• คลินิกหมออรุณพรเวชกรรม

ร.พ.มหาชัย 2 (เอกชน)  โทร. 0 2810 3442 ต่อ 203

• คลินิกกิติพรการแพทย์
• คลินิกตลาดสมบูรณ์เวชกรรม
• วิชิตคลินิกเวชกรรม
• คลินิกเวชกรรมคลองแค
• คลินิกเวชกรรม
• รัชนีกรการแพทย์
• คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ
• คลินิกอรรถพลการแพทย์
• วันวิเชียรสหคลินิก
• สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
• คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
• ยอดยิ่งคลินิกเวชกรรม
• คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก
• คลินิกเวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์
• คลินิกหมอวิญญูเวชกรรม
• คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หูคอ จมูก ภูมิแพ้ แพทย์ชวลิต
• เพชรเกษม 81 คลินิกเวชกรรม
• ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
• คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขาเทียนดัด)
• คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
• คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
• บ้านเราคลินิกเวชกรรม
• คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางทินกรการแพทย์

ร.พ.มหาชัย 3   (เอกชน)  โทร. 0 3442 911

• คลองครุคลินิกการแพทย์
• คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์
• คลินิกหมอสมปอง
• คลินิกแพทย์ชัชชัย
• คลินิกแพทย์มหาชัย
• คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก
• คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย
• ร.พ.มหาชัย
• คลินิกหมอวิญญูเวชกรรม
• คลินิกหมอบุญรักษ์การแพทย์
• คลินิกหมออรุณพรเวชกรรม
• คลินิกเวชกรรมหมอสมบุญ
• สหคลินิกเมืองใหม่การแพทย์
• สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
• คลินิกผู้ป่วยนอก ร.พ.มหาชัย 3 การแพทย์

ร.พ.ศรีวิชัย 3  (เอกชน)  โทร. 0 2431 0070 ต่อ 1200

• คลินิกกิติพรการแพทย์
• คลินิกเวชกรรม รัชนีกรการแพทย์
• คลินิกเวชกรรมคลองแค
• คลินิกเวชกรรมเทศบาล 3
• สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
• คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
• สายสี่สหคลินิก
• คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
• คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
• คลินิกเวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์
• คลินิกสาทิพย์การแพทย์
• คลินิกสิวารัตน์การแพทย์
• แพทย์สวนหลวงคลินิกเวชกรรม
• ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
• โรมันเวชกรรมคลินิก
• วิชิตคลินิกเวชกรรม
• คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ
• คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หูคอ จมูก ภูมิแพ้ แพทย์ชวลิต
• ร.พ.ศรีวิชัย 2
• ร.พ.ศรีวิชัย 5

ร.พ.ศรีวิชัย 5  (เอกชน)  โทร. 0 3482 6709 – 29 ต่อ 1702

• คลินิกกิติพรการแพทย์
• คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์
• ร.พ.ศรีวิชัย 3
• ร.พ.ศรีวิชัย 2  
• คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
• คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย
• คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์
• คลินิกเวชกรรมคลองแค
• คลินิกเวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์
• คลินิกสาทิพย์การแพทย์
• คลินิกสิวารัตน์การแพทย์
• จรัญ 13 คลินิกเวชกรรม
• บ้านเราคลินิกเวชกรรม
• แพทย์สวนหลวงคลินิกเวชกรรม
• ยศ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
• สายสี่สหคลินิก
• คลินิกเวชกรรม
• รัชนีกรการแพทย์
• โรมันเวชกรรมคลินิก
• วิชิตคลินิกเวชกรรม
• สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
• คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หูคอ จมูก ภูมิแพ้ แพทย์ชวลิต

หมายเหตุ : สำหรับ ร.พ.เอกชัย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ออกจากการเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2554 ทำให้สถานพยาบาลเครือข่ายประจำปี 2553 ของโรงพยาบาลดังกล่าวมีผลเป็นอันสิ้นสุด ได้แก่

• คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์ (สามารถเปลี่ยนมาใช้ประกันสังคม ร.พ.มหาชัย, ร.พ.มหาชัย 3 และ ร.พ.ศรีวิชัย 5 แทนได้)
• คลินิกพระราม 2 การแพทย์
• คลินิกวิเชียรโชฏกการแพทย์
• คลินิกมหาชัยการแพทย์ (สามารถเปลี่ยนมาใช้ประกันสังคม ร.พ.สมุทรสาคร แทนได้)
• คลินิกสาทิพย์การแพทย์ (สามารถเปลี่ยนมาใช้ประกันสังคม ร.พ.กระทุ่มแบน, ร.พ.ศรีวิชัย 3 และ ร.พ.ศรีวิชัย 5 แทนได้)
• คลินิกหมอบุญรักษ์การแพทย์
• เซ็นทรัลคลินิกเวชกรรม (สามารถเปลี่ยนมาใช้ประกันสังคม ร.พ.กระทุ่มแบน และ ร.พ.บ้านแพ้วแทนได้)
• บ้านเราคลินิกเวชกรรม (สามารถเปลี่ยนมาใช้ประกันสังคม ร.พ.กระทุ่มแบน, ร.พ.มหาชัย 2 และ ร.พ.ศรีวิชัย 5 แทนได้)
• มหานครคลินิกเวชกรรม
• วิชิตคลินิกเวชกรรม (สามารถเปลี่ยนมาใช้ประกันสังคม ร.พ.กระทุ่มแบน, ร.พ.มหาชัย 2, ร.พ.ศรีวิชัย 3 และ ร.พ.ศรีวิชัย 5 แทนได้)
• สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ1 ความคิดเห็น เรื่อง “เผยสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมประจำปี 2554”

  1. นิรัน กล่าวว่า:

    ม.ค. 10, 13 at 3:22 pm

    คลินิกเซ็นทรัลคลองครุ ไม่มีความเป็นจรรญาบัณ ให้กับผู้ป่วย เนื่องจากวันที่ 10มกราคมเ2556. เวลา 19.45 ได้พาหลานไปที่คลินิกแห่งนี้ เพราะหลานท้องเสีย 8-9 ครั้ง หลานผมอายุได้ 1 ขวบ แต่ทางคลินิกไม่ทำการรักษาให้ แถมไล่หลานผม อยากทราบว่าทางคลินิกมีจรรญาบัณบางไหม แถวยังหัวเราะอีกต่างหาก ทำไมไม่ไปถามคุณหมอก่อน ว่าจะรักษาได้หรือเปล่า แต่ไม่ยอมถามหมอสักคำ ไล่กลับอย่างเดียว ทำให้เสียความรู้สึกอย่างมาก แล้วถ้าเด็กคนนั้น เป็นลูกหลานคุณบ้าง คุณจะคิดยังไง อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการด้วย เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างกับคลินิกอื่นอีก


แสดงความคิดเห็น


เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น
• กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

เรื่องก่อนหน้า-ย้อนหลัง