สุภาพ แซ่เฮ้ง : แก้ปัญหาประปา-น้ำท่วมชุมชน

971

ผู้แทนท้องถิ่น สมุทรสาคร
โดย… มานพ พฤฒิวโรดม

สุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นั่งบริหารงานครบ 1 ปี มีพื้นที่ให้ดูแล 10.3 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 ตำบล คือ มหาชัย โกรกกราก และท่าฉลอม มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์กว่า 60,000 คน

ลูกบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ค้าขาย รับจ้าง ตามลำดับ มีประชากรแฝงทั้งแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า กว่า 100,000 คน รวมประชากรในพื้นที่เกือบ 200,000 คน ทำให้ปัจจุบันต้องดูแลประชากรในเขตถิ่นเกือบ 200,000 คน จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้านพื้นฐาน

“เทศบาลนครมหาชัย มีปัญหาสำคัญๆ คือ เรื่องน้ำ อาทิ น้ำท่วมน้ำขัง น้ำอุปโภคบริโภคหรือน้ำใช้เป็นปัญหาไม่เพียงพอตกทอดมาก่อนผมเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ในอดีต” สุภาพ กล่าว

ก่อนหน้าแก้ปัญหาโดยซื้อน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) อัตราลูกบาศก์เมตรละ 19 บาท มาขายให้ประชาชน 4-5 บาท ทำให้ขาดทุน ต้องจ่ายเงินค่าน้ำเดือนละ 3.7 ถึง 4 ล้านบาท รวมเกือบ 30 ล้านบาท ซึ่งผ่อนหนี้เข้าสู่งวดสุดท้าย

ล่าสุด เทศบาลกำลังผลิตน้ำประปาผิวดินแทนน้ำบาดาล เนื่องจากบ่อบาดาลชำรุดหลังใช้งานมาหลายปี

971-3

971-2

ส่วนปัญหาน้ำท่วมขังส่วนใหญ่จากท่อระบายน้ำ แต่มีเชื่อมโยงกับช่วงทะเลหนุนสูง อาจทำให้เมื่อมีฝนตกน้ำระบายไม่ทัน จึงไล่อุดซ่อมพนังกั้นน้ำของกรมชลประทาน และกรมโยธาธิการฯ

ทั้งนี้ ยังได้เพิ่มขนาดเครื่องสูบน้ำบริเวณที่ประตูปิด-เปิดน้ำ และล่าสุดได้ประสานกรมราชทัณฑ์นำผู้ต้องขังเพื่อมาช่วยขุดลอกท่อ ส่งผลให้ปัจจุบันแทบไม่พบน้ำท่วมย่านชุมชน และตลาดมหาชัยอีก

971-4

971-5

971-6แสดงความคิดเห็น


เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น
• กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

เรื่องก่อนหน้า-ย้อนหลัง