มีอะไรใน “ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช- สมุทรสาคร” ช่วง Soft Opening ก่อนเปิดจริงกลางปี 67

เริ่มเปิดให้บริการแล้ว สำหรับศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร (SiSKN) บนเนื้อที่ 25 ไร่ ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร หลังจากใช้เวลาก่อสร้างมานานเกือบ 4 ปี

โดย นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์-พยาบาล และบุคลากรของศิริราช ร่วมกันทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567

ซึ่งในการเปิดให้บริการในช่วงแรกนี้ เป็นช่วงเริ่มเปิดดำเนินการ (Soft Opening) ในส่วนของอาคาร D หรืออาคารผู้ป่วยใน 1 สูง 3 ชั้น พื้นที่ 7,890 ตร.ม. เปิดแผนกผู้ป่วยนอกชั่วคราวที่บริเวณชั้น 1 และหอผู้ป่วยใน ชั้น 2-3 และอาคาร F ซึ่งเป็นหอพักบุคลากร สูง 9 ชั้น พื้นที่ 15,300 ตร.ม. ยังไม่มีบริการอาหารภายใน แต่มีร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้อ “เซเว่นอีเลฟเว่น” หน้าศูนย์ฯ

ส่วนอาคารที่ใกล้จะแล้วเสร็จ คือ อาคาร B หรืออาคารผู้ป่วยนอก สูง 2 ชั้น พื้นที่ 11,050 ตร.ม. และอาคาร C หรือศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ สูง 3 ชั้น พื้นที่ 11,220 ตร.ม. มีกำหนดเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบ (Grand Opening) ในช่วงกลางปี 2567

สำหรับอาคาร D ที่เปิดให้บริการแล้วนั้น แบ่งออกเป็น ชั้น 1 ผู้ป่วยนอก (OPD) เวลาทำการ 07.00 – 12.00 น. เป็นการให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุ รับเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และนัดหมายไว้เท่านั้น เฉพาะผู้รับบริการสิทธิ ชำระเงินเอง และ เบิกจ่ายตรงข้าราชการและเบิกรัฐวิสาหกิจ (สำรองจ่าย) สำหรับการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกนั้น ประกอบด้วย

คลินิกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร บริการตรวจร่างกายโดยแพทย์ เจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทำแบบประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม ส่วนอัตราค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น ค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาท, ค่าเอกซเรย์ 250 บาท, ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 200 บาท, ค่าส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 800-1,200 บาท กรณีสิทธิเบิกข้าราชการ การตรวจสุขภาพประจำปี สามารถชำระเงินไปก่อนและนำใบเสร็จเบิกต้นสังกัดได้บางส่วน

(พิเศษเฉพาะช่วง Soft Opening ชำระเงินเฉพาะค่าตรวจเลือด ค่าเอกซเรย์ และค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)

อาคาร D
อาคาร F

คลินิกผู้สูงอายุ รับปรึกษาผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ มีอาการหลงลืม พฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหาในการเดิน การทรงตัวและหกล้ม ปัญหาการกินและโภชนาการ เป็นต้น

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ประเมิน วินิจฉัย ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ต้องการรักษาฟื้นฟู มีอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อโดยยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยและไม่ต้องการผ่าตัด มีปัญหาการเดินไม่ดี ทำกิจวัตรได้ลดลง อ่อนล้า ปวด มีปัญหาการกลืน กลุ่มติดเตียงที่ต้องรักษาฟื้นฟู การเดินและการทรงตัวไม่ดี ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ลดลงภายหลังการเจ็บป่วย และต้องการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้น

ส่วนอัตราค่าใช้จ่ายคลินิกผู้สูงอายุ และคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นการตรวจรักษา สามารถเบิกได้ตามสิทธิเบื้องต้น ค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายได้ที่ โทร. 034-484103 (เวลา 08.00 – 12.00 น.)

ส่วนอาคาร D ชั้น 2 และ 3 จะเป็นในส่วนของ หอผู้ป่วยสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care: IMC) เป็นการดูแลที่อยู่ “กึ่งกลางระหว่าง” การเจ็บป่วยเฉียบพลัน และการกลับสู่บ้านหรือสังคม เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถนะหลังการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ป้องกันการนอนโรงพยาบาลซ้ำ และเตรียมความพร้อมการดูแลให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลอย่างถูกต้อง โดยทีมแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ  

ซึ่งกิจกรรมในหอผู้ป่วย มีการเตรียมความพร้อมและให้การปรึกษา ฝึกทักษะให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย กายภาพบำบัดแบบเข้มข้น การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา โภชนาการบำบัดและการกำหนดอาหาร กิจกรรมจิตบำบัดและนันทนาการบำบัด และกิจกรรมกระตุ้นสมองและดนตรีบำบัด ทั้งนี้ ผู้ป่วยและญาติ สามารถปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อพิจารณาส่งต่อการดูแลระยะกลาง (IMC)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ (TCC Team) โทร. 02-419-4904 หรือ 083-6192391 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

สำหรับการเดินทางจากตัวเมืองสมุทรสาคร มายังศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ใช้ถนนเศรษฐกิจ 1 ผ่านคลองครุ คลองนา เมื่อถึงสะพานข้ามคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (หน้าวัดบางปิ้ง) แล้ว ให้ชิดขวาแล้วกลับรถบริเวณปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ จากนั้นให้ชิดซ้าย ถึงหลักกิโลเมตรที่ 15 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ซอยโรงแรมท็อปอินน์) ตรงไปประมาณ 3.5 กิโลเมตร ศูนย์ผู้สูงอายุฯ อยู่ทางซ้ายมือ

เส้นทางที่ 2 ใช้ถนนเอกชัย ผ่านแยกบ้านขอม เมื่อข้ามสะพานต่างระดับเอกชัยแล้ว ตรงไปเล็กน้อย ถึงสะพานข้ามคลองสี่วาพาสวัสดิ์ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 8 (เลยห้างสรรพสินค้าบิ๊กซ้ง สาขาเอกชัย) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร ศูนย์ผู้สูงอายุฯ อยู่ทางขวามือ

รถประจำทางสายที่ผ่าน ฝั่งถนนเศรษฐกิจ 1 ได้แก่ รถสองแถวสายสมุทรสาคร-บ้านบางปิ้ง ส่วนฝั่งถนนเอกชัย รถประจำทางสายที่ผ่าน ปากทางถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ได้แก่ สาย 120 สมุทรสาคร-แยกบ้านแขก, สาย 7 อู่เอกชัย-โรงเรียนศึกษานารีวิทยา-หัวลำโพง ของบริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด และรถสองแถวสายสมุทรสาคร-ปิ่นทอง จากนั้นต่อรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถแท็กซี่ ให้เข้าไปส่งยังศูนย์ผู้สูงอายุฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร

ปัจจุบันสถานการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าจำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยในปี 2566 พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุกว่า 102,000 กว่าราย โดยพื้นที่เขตอำเภอบ้านแพ้ว มีสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุด ประมาณร้อยละ 21 รองลงมาคืออำเภอกระทุ่มแบน ร้อยละ 17 และอำเภอเมืองฯ ร้อยละ 16

ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพรับ “สังคมผู้สูงอายุ” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยผู้สูงอายุชาวสมุทรสาครมีโอกาสเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ โดยไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล

-กิตติกร นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *