ผุดไอเดียจัดรถรับ-ส่งพนักงาน ตามวิถีนิวนอร์มอล แห่งเดียวในสมุทรสาคร

“ยูนิคอร์ด” เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในรถสองแถวรับส่งพนักงาน ดัดแปลงที่นั่งกั้นฟิวเจอร์บอร์ดไว้เป็นช่องเว้นระยะห่าง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ-ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถ

เมื่อเวลา 14.00น. วันนี้ (16 ม.ค. 64) บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในการจัดรถรับ-ส่งพนักงานของบริษัททั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น ด้วยการดัดแปลงที่นั่งรถสองแถว โดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดกั้นไว้เป็นช่อง ๆ ขนาดพอดีคน ลดอัตราความหนาแน่นของผู้โดยสารบนรถ เพิ่มช่องว่างเว้นระยะห่างตามวิถีนิวนอร์มอล รวมถึงการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือแก่พนักงานทุกคนก่อนขึ้นรถ หากพนักงานคนใดไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถโดยเด็ดขาด

นายสุทิน แสงศิลป์ ผู้จัดการบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทางผู้บริหารบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของสถานการณ์โรคโควิด-19 ตั้งแต่การระบาดรอบแรกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งมีแนวทางป้องกันแก้ไข จนกระทั่งมาถึงเมื่อช่วงเดือน ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ผู้บริหารออกมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ต่าง ๆ ให้แก่โรงงานในเครือบริษัทเดียวกันดำเนินการทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1.ในโรงงานให้ทุกคนสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ 2. การการฆ่าเชื้อทำความสะอาดหอพักทุกวันหยุด และ 3. ในเรื่องการเดินทาง ทางบริษัทก็ให้ความสำคัญ ซึ่งผู้บริหารก็เห็นว่าส่วนนี้น่าจะแก้ไขปรับปรุง โดยมีไอเดียทำที่กั้นนั่งระหว่างพนักงานแต่ละคน เพื่อเว้นระยะห่างและป้องกันการปนเปื้อนการสัมผัส ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทรถเอกชนที่เราใช้บริการอยู่

โดยทางบริษัทฯ ได้ออกทุนจัดทำที่กั้นด้วยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ด และนำวัสดุท่อประปาเป็นโครงสร้างแล้วยึดติดให้พนักงานนั่งเพื่อความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และมีความมั่นใจยิ่งขึ้น เป็นการป้องกันโควิดระหว่างการเดินทาง โดยรถสองแถวที่วิ่งรับส่งพนักงานมีทั้งหมดประมาณ 40 คัน แต่จะแบ่งไปรับพนักงาน 2 แห่ง แห่งละประมาณ 20 กว่าคัน ส่วนพนักงานก็มีทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติชาติประมาณกว่า 10,000 คน ซึ่งจะใช้รถชุดนี้วิ่งวนตลอดเวลาช่วงเข้างาน เลิกงาน จะหมุนสลับกันไป โดยแต่ละคันจะมีจุดหมายปลายทางในการรับส่งคนงานเพียงแห่งเดียว จะไม่แวะรับหรือส่งกลางทาง

ด้านผลตอบรับของพนักงาน ต่างพอใจและมั่นใจเป็นอย่างมาก  เพราะว่าก่อนขึ้นรถจะมีการตรวจวัดไข้ ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ และนั่งตามจุดที่มีฉากกั้นกำหนดจุดไว้เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง ส่วนคนขับเองก็จะไม่ลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานของโรงงาน โดยรถแต่ละคันจะมีคนประจำรถ 2 คน คือ คนขับรถ กับ เด็กท้ายรถ ที่จะต้องทำหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิคนงาน และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ให้พนักงานทุกคนก่อนขึ้นรถทั้งไปและกลับ

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *