“สมุทรสาครพัฒนาเมือง” จัดเสวนา “12 กรกฎาคม 2450 เริ่มเดินรถไฟบ้านแหลม – แม่กลอง”

สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จัดนิทรรศการและการเสวนา “งาน 12 กรกฎาคม 2450 วันเริ่มเดินรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง” ครบรอบ 112 ปี

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 ก.ค. ที่สถานีรถไฟบ้านแหลม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดงาน 12 กรกฎาคม 2450 วันเริ่มเดินรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง โดยภายในงาน มีการจัดนิทรรศการ “รถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง”

รวมทั้งการเสวนาถึงประวัติความเป็นมาของรถไฟสายดังกล่าวจากวิทยากร ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ กมลมงคล นายสถานีผู้แทนฯ นายรักเกียรติ เลิศอุตสาหกูล ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑ์เจษฎาเทคนิค มิวเซียม และนายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

โดยมี พระสมุบุญส่ง ธมฺมทสฺสี เจ้าอาวาสวัดแหลมสุวรรณาราม นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส. สมุทรสาคร รวมทั้งกลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม กลุ่มอาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร นักเรียนจาก ร.ร.เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) และ ร.ร.เทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

นายสุวันชัย เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว เนื่องจาก ต.ท่าฉลอม มีสถานีรถไฟที่สำคัญ คือสถานีบ้านแหลม การจัดเสวนาครั้งนี้จึงเป็นการจุดประกายให้คนได้รู้จักถึงคุณค่าของสถานีรถไฟแห่งนี้ เพื่อจะช่วยกันบูรณะและดูแลให้สวยงาม เป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวหรือคนที่ผ่านไปมาที่ท่าฉลอม ซึ่งในการเสวนาได้เชิญผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และอาจารย์ผู้มีความรู้ในเรื่องรถไฟได้มาเล่าให้ฟังว่า สถานีบ้านแหลมมีความเป็นมาและความสำคัญอย่างไร และมีเรื่องน่าสนใจอย่างไรบ้าง

สำหรับรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง เป็นรถไฟสายลำดับที่ 6 ของไทย เริ่มเดินรถตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 112 ปี โดยมีต้นทางที่สถานีบ้านแหลม จ.สมุทรสาคร และปลายทางที่สถานีแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 33.75 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก บริษัท รถไฟแม่กลองทุน จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและได้รับสัมปทาน 40 ปีในการเดินรถไฟจากบ้านแหลมถึงแม่กลอง เมื่อปี 2448 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี

ต่อมา บริษัท รถไฟท่าจีนทุน จำกัด เจ้าของสัมปทานรถไฟสายมหาชัย จากสถานีคลองสาน กรุงเทพฯ ถึง ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 33.13 กม. ได้เข้ามาควบรวมกิจการกับบริษัท รถไฟแม่กลอง ทุนจำกัด และได้เริ่มเดินรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2450 โดยได้เดินรถไฟจนสิ้นสัมปทานในปี 2488 แล้วจึงขายกิจการให้กับกรมรถไฟ

รถไฟสองสายย่อยดังกล่าวรวมเรียกว่า “รถไฟสายแม่กลอง” ซึ่งเป็นรถไฟสายเดียวของไทยที่โดดเดี่ยวไม่เชื่อมต่อกับรถไฟสายใด แต่โดดเด่นแตกต่างรถไฟสายอื่น ๆ ตรงที่ต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำท่าจีนเพื่อต่อระหว่างสถานีมหาชัยและสถานีบ้านแหลม ในปี 2504 สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ยกเลิกสถานีคลองสาน เพื่อแก้ปัญหาการจราจรคับคั่งซึ่งอันตรายเกินไปบนถนนเจริญรัถที่สร้างอยู่ข้างทางรถไฟ และได้เปลี่ยนไปเริ่มต้นสายที่วงเวียนใหญ่ ระยะทางจึงลดลงเหลือ 31.22 กิโลเมตร

ในปี 2505 ได้มีแผนที่จะยกระดับรถไฟสายแม่กลองให้ดีขึ้นและเชื่อมต่อกับรถไฟสายหลัก แต่การต้องสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองเพื่อเชื่อมต่อนั้นแพงเกินไป จึงทำให้ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ปัจจุบันนอกจากรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง จะใช้ประโยชน์ด้านการคมนาคมแล้ว ยังมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นรถไฟที่เดินทางไปสู่ “ตลาดร่มหุบ” ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *