ทช. สรุปผลศึกษาโครงการขยาย “ถ.เอกชัยสายเก่า”

ถนนสาย สค.2055 (แฟ้มภาพ)

“กรมทางหลวงชนบท” จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการขยาย ถ.เอกชัยสายเก่า เป็น 4 ช่องจราจร จุดเริ่มโครงการ ถ.พระราม 2 ย่าน ต.นาโคก สมุทรสาคร สิ้นสุดที่ ต.ลาดใหญ่ สมุทรสงคราม ระยะทางรวมกว่า 12 กม. รื้อ-สร้างสะพานข้ามคลองใหม่ จุดกลับรถ 7 แห่ง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 ส.ค. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมริเวอร์ตัน ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 – เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม โดยมี นายอภิรัญ สุวรรณคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทางในชนบท ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สค.2055 หรือ ถ.เอกชัยสายเก่า ได้ข้อสรุปรูปแบบการพัฒนาโครงการฯ โดยเริ่มจาก ถ.พระราม 2 กม.44+850 ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ จะสร้างเป็นสะพานยกระดับข้ามทางแยกขนาด 1 ช่องจราจรเข้าโครงการ บริเวณหมู่ 2 บ้านกลาง ต.นาโคก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยตัดผ่านพื้นที่โล่งของบริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จำกัด ระยะทาง 500 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทับถนนลูกรังเดิม ระยะทาง 1,500 เมตร จากนั้นก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุนัขหอน โดยสะพานมีความยาว 300 เมตร จากนั้นมุ่งตรงเข้าสู่แนวสายทาง สค.2055 เดิม ไปสิ้นสุดแนวเส้นทาง ที่บริเวณจุดตัดกับทางหลวงชนบท สค.2006 แยก ทล.35 – บ้านลาดใหญ่ บริเวณหมู่ 11 บ้านลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม รวมระยะทางประมาณ 12.913 กิโลเมตร

รูปแบบถนนโครงการ เป็นถนนระดับดินขนาด 4 ช่องจราจร ขนาดช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร พร้อมทางเท้ากว้าง 3.20 เมตร (รวมคันหินและรางตื้น) ทั้งสองฝั่ง (ส่วนนอกเขตชุมชนเป็นร่องระบายน้ำทั้งสองฝั่งหรือตามสภาพพื้นที่การใช้งานข้างเขตทาง) เกาะกลางถนนแบบยก กว้าง 4.60 เมตร เขตทาง 30.00 เมตร จุดกลับรถตามแนวเส้นทางจำนวน 7 แห่ง พร้อมรื้อถอนสะพานเดิมและก่อสร้างสะพานใหม่จำนวน 6 แห่ง คือ บริเวณคลองสุนัขหอน คลองตาก้าน คลองนาโคก คลองนิคม และคลองเขตเมือง ส่วนคลองลาดใหญ่ก่อสร้างเป็นท่อเหลี่ยม

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *